Seta esti KD:n eurovaaliehdokkaan Tapio Puolimatkan osallistumisen vaalipaneeliinsa

9.5.2019 klo 13:20 Uutiset Samuli Rissanen

Seta ry on kieltänyt kristillisdemokraattien eurovaaliehdokasta Tapio Puolimatkaa osallistumasta Setan eurovaalipaneeliin 17.5., jonne Puolimatka oli nimetty puolueen edustajaksi.

Seta pyysi kristillisdemokraateille eilen lähettämässään viestissä puoluetta asettamaan paneeliin ehdokkaan, joka on lähempänä Setan omaa linjaa.

Eurovaalipaneeliin alunperin nimetty professori Tapio Puolimatka ihmettelee sitä, että julkista rahoitusta saava yhdistys voi toimia näin demokratian vastaisesti. Setan kattojärjestö ILGA Europe saa 29 prosenttia rahoituksestaan Euroopan komissiolta ja erilaisten projektirahoitusten kautta yli puolet ILGA Europen rahoituksesta tulee Euroopan Unionilta.

– Eikö julkisilla varoilla tuetun järjestön toiminnan tulisi olla avoin demokraattiselle kontrollille ja eikö sen toiminnan pitäisi kestää kriittinen arviointi?”, Puolimatka kysyy.

Paneeli olisi Puolimatkan mukaan tarjonnut Setalle hyvän mahdollisuuden kumota hänen esittämänsä kritiikki.

– Mikä Setan toiminnassa on niin kyseenalaista, ettei se uskalla edes omassa paneelissaan luoda edellytyksiä avoimelle keskustelulle

– Mikä Setan toiminnassa on niin kyseenalaista, ettei se uskalla edes omassa paneelissaan luoda edellytyksiä avoimelle keskustelulle, vaikka kaikki muut paneelin osallistujat ja yleisö voisivat yhdessä pyrkiä kumoamaan perusteluni, Puolimatka ihmettelee.

Puolimatka tuli tunnetuksi vuonna 2014 sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavana asiantuntijana. Hän antoi asiasta kielteisen lausunnon eduskunnan lakivaliokunnalle vedoten siihen, että lapsella on oikeus isään ja äitiin.

Lausunnon vuoksi Seta antoi Puolimatkalle kunniarotta-antipalkinnon kesällä vuonna 2015. Perusteluissaan Seta kritisoi sitä, että ”perinteisten perhearvojen puolesta puhuessaan Puolimatka tuo usein esiin lasten hyvinvoinnin, vaikka hänen näkemyksiään ovat vastustaneet useat kasvatustieteen asiantuntijat”.

Puolimatka kritisoi sitä, että Seta pyrkii rajoittamaan avointa tieteellistä keskustelua lapsen hyvinvoinnin edellytyksistä.

Eduskuntavaalikampanjassaan Puolimatka kritisoi Setan ja Trasekin translakiehdotusta siitä, että se antaisi alaikäisille oikeuden määrittää oman juridisen sukupuolensa.

Viimeisimmässä kirjassaan Sukupuoli muutoksessa (Päivä 2019) Puolimatka arvioi translakiehdotuksen pohjana olevan, itsemääräytymiseen perustuvan sukupuolikäsityksen johtavan lasten ja nuorten identiteettihämmennykseen, seksuaalisen häirinnän lisääntymiseen ja yhteiskunnallisesti epätarkoituksenmukaisiin käytäntöihin.

Ylös