Seta-paneelista ulossuljettu eurovaaliehdokas Tapio Puolimatka: ”Koko sukupuolikäsitys pyritään muuttamaan”

9.5.2019 klo 14:59 Politiikka Kristiina Kunnas

Seta eväsi Tapio Puolimatkalta mahdollisuuden osallistua eurovaaliehdokkaiden paneeliin. – Sukupuoli-ideologian lisääntyvä yhteiskunnallinen valta heikentää ydinperheen vakautta, on professorin vakaa mielipite.

Jyväskylän yliopiston professori, eurovaaliehdokas Tapio Puolimatka vastustaa Euroopan unionin kehitystä liittovaltioksi.

– Vastustan siksi, että silloin se alkaa ohjata jäsenvaltioidensa asioita ohi EU:n perussopimuksissa määritellyn toimivaltansa.

– Euroopan unioni on perussopimuksissaan rajannut opetus-, sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät asiat jäsenvaltioiden vastuulle, Puolimatka muistuttaa.

– Byrokraattisesti paisuneen EU:n ongelmana on kuitenkin se, että se pyrkii kontrolloimaan jäsenvaltioidensa alaan kuuluvia asioita kuten perhepolitiikkaa ideologisesti motivoituneiden poliittisten lobbausryhmittymien ohjaamana, hän kritisoi.

Yhtenä esimerkkinä Puolimatkaa mainitsee niin sanotun sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen (gender mainstreaming) toimintaohjelman, jonka mukaan sukupuolinäkökulma on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

– Ongelmana on se, että sukupuolisen valtavirtaistamisen ohjelma sisältää pyrkimyksen muuttaa koko sukupuolikäsitys. Tässä yhteydessä käytetty englanninkielinen termi on gender mainstreaming. Gender tarkoittaa englannin kielessä sosiaalista sukupuolta vastakohtana biologiselle sukupuolelle, Puolimatka selostaa.

Puolimatka muistuttaa, että jos sukupuolesta tehdään yksilöllisesti valinnainen sosiaalinen rooli, kumoutuvat yleispätevät avioliittonormit.

Hän muistuttaa, että jos sukupuolesta tehdään yksilöllisesti valinnainen sosiaalinen rooli, kumoutuvat yleispätevät avioliittonormit.

– Ne kuitenkin ovat vakaan avioliiton ja perhe-elämän perustana. Ilman vakaata perhe-elämää lasten kehitys vaarantuu, koska lapset tutkimusten mukaan voivat keskimäärin sitä paremmin, mitä lähempänä he elävät biologisia vanhempiaan, Puolimatka perustelee.

Hän on joutunut näkemyksineen tulilinjalle. Esimerksi Seta ei tahdo sulattaa Puolimatkan mielipiteitä ja tutkimuksiin pohjautuvaa linjaa. Tuorein esimerkki on Puolimatkan sulkeminen pois paneelista, jossa tämän piti edustaa Kristillisdemokraatteja.

– Sukupuoli-ideologian lisääntyvä yhteiskunnallinen valta heikentää ydinperheen vakautta. Ydinperheen vakauden vähentyessä koko yhteiskunnan elinvoima ja kehitysmahdollisuudet heikkenevät, Puolimatka toteaa.

Ilmastonmuutos on huolen aiheena monella poliitikoista koululaisiin.

– Ilmastopolitiikan painopisteenä pitäisi olla sellaisten kansainvälisten sopimusten saavuttaminen, jotka osallistaisivat mahdollisimman monia niistä maista, jotka tällä hetkellä ovat vastuussa suurimmasta osasta päästöistä.

Maahanmuuttopolitiikkaan Puolimatka odottaa oikeanlaisen järjestelmän luomista.

– Sen pitäisi estää elintasopakolaisia käyttämästä hyväksi turvapaikkajärjestelmää.

Miten toteuttaisit brexitin jällkihoidon?

– Tärkeintä Suomen kannalta on estää oman maksuosuuden kohtuuton nousu ja mahdollistaa hyvät kauppasuhteet Ison-Britannian kanssa brexitin jälkeenkin.

Mitä EU:sta pitäisi saada enemmän irti?

– Taloudellisen kasvun turvaamiseksi on jatkettava EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä ja panostettava kansainväliseen monenkeskiseen yhteistyöhön.

– Mutta myös Suomen maatalouden elinehdot on turvattava, jotta omavarainen maatalous tuottaisi meille puhtaita elintarvikkeita omasta maasta ja antaisi turvan kansainvälisten kriisien aikana.

Ketä nykyistä eurooppalaista poliitikkoa arvostat ja miksi, Tapio Puolimatka?

– Arvostan sekä KD:n nykyistä puheenjohtajaa Sari Essayah’a että edellistä puheenjohtajaa Päivi Räsästä siitä, että he molemmat ovat rohkeita ihmisoikeuksien puolustajia ja poliittisissa kannanotoissaan hyvin asiantuntevia.

Tapio Puolimatka – eurovaaleissa numerolla 77

• 65-vuotias
• asuu Jyväskylässä
• naimisissa ja neljä lasta
• kasvatuksen teorian ja tradition professori, käytännöllisen filosofian dosentti
• valtiotieteiden ja kasvatustieteen tohtori

Professori Tapio Puolimatka pyrkii Euroopan parlamenttiin numerolla 77.

Ylös