Eurovaaliehdokas Tapio Luoma-aho: ”Oikeistopopulismin nousun syiden kanssa saamme painia jatkossakin”

14.5.2019 klo 22:57 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien eurovaaliehdokas Tapio Luoma-aho muistuttaa, että oikeistopopulismin nousun taustalla on sekä osattomuutta että teknologiamurrosta, joka vie monelta työt. Pohdiskeleva metsänhoitaja vastaa viiteen kysymykseen.

Helsinkiläinen Tapio Luoma-aho työskentelee eduskunnassa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän avustajana. Hän pyrkii europarlamenttiin numerolla 76.

1
Millaista yhteistä maahanmuutto- ja ilmastopolitiikkaa EU:ssa pitäisi toteuttaa?

Pakolaisuus on yksi EU:n kipupisteitä. Kustannukset rasittavat eri maita eri tavalla ja lisäävät jännitteitä. Euroopan unionin sisäistä yhteistyötä on näissä asioissa edelleen lisättävä. Ensisijaisesti EU:n tulisi tukea kehittyviä talouksia investoinnein ja reilulla kauppapolitiikalla.

Afrikka on yksi EU:nkin kohtalonkysymyksiä.

Ilmastopolitiikassa EU:n myötä voidaan joissain asioissa saavuttaa enemmän tuloksia kuin kansallisin toimin. Toistaiseksi EU-tason ilmastopolitiikka on ollut varsin tehotonta, paikoin ehkä haitallistakin. Päästökauppajärjestelmää voi laajentaa esimerkiksi kiinteistökohtaiseen lämmitykseen ja vaatia Keski- ja Itä-Euroopan maita, jotta ne alkaisivat luopumaan hiilestä.

Teknologia- ja tutkimusyhteistyön kautta luodaan tarvittavia energiaratkaisuja. Myös esimerkiksi lentopolttoainevero ja tuotteiden hiilijalanjälkimerkintä ovat asioita, mitä kannattaisi toteuttaa EU-tasolla.

Oleelliset energiaratkaisut tehdään kuitenkin edelleen kansallisesti.

2
Miten toteuttaisit brexitin jälkihoidon? Kuinka vahvistaisit demokratiaa ja vastaisit oikeistopopulismin haasteeseen?

Brexitistä riippumatta ylläpidämme Suomena ja Eurooppana hyviä suhteita Britanniaan. Joka maassa tarvitaan enemmän kansalaiskeskustelua EU:n suunnasta. Haluammeko me EU-maiden kansalaisina lisää federalismia, eli esimerkiksi EU:n budjetin laajentamista ja sosiaalisen pilarin vahvistamista?

EU tuntuu kaukaiselta. Vaikka EU-päätöksenteko tietyllä tasolla on läpinäkyvää, tiedotus ontuu. On esitetty, että EU voisi tukea Euroopan asioista raportoivaa mediaa jäsenmaissa.

Oikeistopopulismi läntisessä Euroopassa on noussut EMU:n ja toisaalta maahanmuuton aiheuttamista haasteista sekä osattomuuden kokemuksesta kun teknologinen murros vie työt. Näiden asioiden kanssa saamme painia tulevaisuudessakin.

3
Mikä on tärkein oma eurovaaliteemasi?

Varautuminen, suhteet, omistajuus ja Euroopan juurien etsintä. Mikäli elinolosuhteet ja yhteiskunnat heikkenevät EU:n lähialueilla ja Afrikassa, joudumme kohtaamaan lisää pakolaisuutta ja kärsimystä.

Varautuminen, suhteet, omistajuus ja Euroopan juurien etsintä. Mikäli elinolosuhteet ja yhteiskunnat heikkenevät EU:n lähialueilla ja Afrikassa, joudumme kohtaamaan lisää pakolaisuutta ja kärsimystä. – Tapio Luoma-ahon eurovaaliteemat

Talouden kääntyessä taantumaan saattaa myös yhteisvaluutta joutua koetukselle ja sen myötä EU-maiden keskinäinen luottamus. Kaikkea tätä pitää seurata ja ennakoida.

4
Mitä EU:sta pitäisi saada enemmän irti?

Enemmän luottamusta, kaukonäköisyyttä ja lisää yhteistyötä niissä asioissa, jotka aidosti ovat rajat ylittäviä, kuten ilmasto- ja biodiversiteettikysymykset ja pakolaisuus. On asioita, joissa yhteistyö on korvaamatonta. Mutta on myös asioita, joissa tarvitsemme enemmän paikallisuutta.

Globaali peruuttamaton keskinäisriippuvuus on tosiasia, mutta sitä ei pidä pyrkiä ehdoin tahdoin lisäämään.

5
Ketä nykyistä eurooppalaista poliitikkoa arvostat ja miksi?

Monesta vaihtoehdosta nostan tällä kertaa esiin virolaisen Tunne Kelamin, jonka koko elämä on ollut vapauden, sovinnon ja demokratian puolustusta.

 

Tapio Luoma-aho – eurovaaleissa numerolla 76

• 43-vuotias
• asuu Helsingissä
• naimaton
• matsänhoitaja, eduskunta-avustaja
• harrastaa kuntosalia ja järjestötoimintaa

Tapio Luoma-aho, Kristillisdemokraattien eurovaaliehdokas 76

Ylös