Kitti Kumpulainen pyrkii Ivalosta Euroopan parlamenttiin – ”Lapin erityisyys puolustettavana”

14.5.2019 klo 17:45 Politiikka Kristiina Kunnas

Kitti Kumpulainen on eurovaaliehdokas Ivalosta. – Alkuperäiskansojen elinolojen, kielen ja kulttuurin säilyminen on turvattava, Lapin ehdokas muistuttaa.

Ilmastopolitiikassa sekä globaaleissa ympäristönsuojelun kysymyksissä Kitti Kumpulainen haluaa EU:sta vahvan toimijan.

– EU:n sisällä pitää edistää päästövähennyksiä. EU:n tulee huomioida arktisen alueen herkkyys ja Pohjois-Suomen erityiskysymykset.

– Lapin luontaiselinkeinojen säilyminen on turvattava. Arktinen alue ei saa olla maksimaalaisen taloudellisen hyödyn kohde, Kumpulainen muistuttaa.

Maahanmuuttopolitiikassa Kumpulainen haluaa jokaisen EU-valtion huolehtivan omista rajoistaan, mutta yhteisiä linjauksia tarvitaan EU:n ulkorajojen käytännöissä. EU-valtiot määrittelevät itse oman maahanmuuttopolitiikkansa.

– Pakolaiskysymystä ei ratkaista automaattisella jakokäytännöllä EU:n sisällä, koska se vain kiihdyttää ihmiskauppaa ja ihmissalakuljetusta.

Brexit puhuttaa koko Eurooppaa ja sen jälkiseuraukset voivat olla arvaamattomia.

– Brexitin seuraukset ovat vielä selkiytymättömiä. Tärkeää on säilyttää avoin kauppayhteys Britannian kanssa. EU:n sisämarkkinoiden avoimuuden lisääminen pitää ulottua myös Britanniaan brexitistä huolimatta.

Oikeistopopulismin suosion nousuun Kumpulaisen lääke on demokratian läpinäkyvyyden lisääminen.

– Demokratian ylläpitäminen on edellytys rauhan ja vakauden säilymiselle Suomessa ja Euroopassa. EU:n päätöksenteon läpinäkyvyys ja liiallisen byrokratian välttäminen sekä purkaminen vahvistavat luottamusta demokratiaan.

Mikä on tärkein oma eurovaaliteemasi, Kitti Kumpulainen?

– EU:n pitää kehittyä rauhan ja vakauden ylläpitäjänä. Tämä ei tarkoita astumista kohti liittovaltio-rakenteita.

– EU-valtioiden kansallinen päätöksenteko on ensisijaista. EU:ssa pitää kiinnittää huomiota Lapin erityisyyteen pohdittaessa arktisen alueen kysymyksiä. Alkuperäiskansojen elinolojen, kielen ja kulttuurin säilyminen on turvattava.

Kumpulainen on huolissaan siitä, että Euroopan unionin alueella on jo havaittu vesivarantojen hetkittäistä alenemista.

Ilmastonmuutoksen myötä puhdas makea vesi on kriittisin luonnonvara. Pohjavesivarantojen seurantaa on tehostettava. – Ivalon KD-eurovaaliehdokas Kitti Kumpulainen

– EU:n on laadittava vesistrategia, joka ohjaa puhtaan veden käyttöä. Veden myynnin volyymeja EU:n ulkopuolelle on pohdittava kriittisesti. Ilmastonmuutoksen myötä puhdas makea vesi on kriittisin luonnonvara.

– Pohjavesivarantojen seurantaa on tehostettava. Suomen pitää kansallisella tasolla kiinnittää huomiota omiin vesivarantoihin ja niiden käyttöön. Esimerkiksi kaivosteollisuuden tarpeet eivät voi ohittaa puhtaan veden säilyttämisen tarvetta.

– Haluan, että EU:n alueella kunnioitetaan Euroopan juutalais-kristillistä arvoperintöä. Unionin on toimittava kaikkialla vapauden, demokratian, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ihmisen ja elämän arvo on ensisijaista, taloudellinen hyöty päätöksenteossa tulee tämän jälkeen.

Mitä EU:sta pitäisi saada enemmän irti?

EU:n pitää olla vahva sisämarkkina ja uskottava neuvottelija Myös Yhdysvaltain ja Kiinan markkinoiden kanssa. Elintarviketuotannossa ympäristökysymyksiin on kiinnitettävä painokkaammin huomiota esimerkiksi torjunta-aineiden käytössä. EU:n byrokraattisia käytäntöjä pitää keventää. Maatalouspolitiikassa Suomen asema on turvattava.

Ketä nykyistä eurooppalaista poliitikkoa arvostat ja miksi?

Arvostan poliitikkoa, joka asettaa yhteisen edun ajamisen itsekkäiden pyrkimysten edelle. Vallan käytön päämääränä pitää olla resurssien ohjaaminen kansalaisten ja yhteisen infrastruktuurin hyväksi. Olen seurannut Sari Essayah’n työskentelyä meppinä ja arvostan hänen toimintaansa.

Kitti Kumpulainen

• 55-vuotias
• asuu Ivalossa
• kaksi lasta ja kaksi lastenlasta
• geronomi YAMK, hanketyöntekijä Diakonia-ammattikorkeakoulu
• toiminut Karkkilan kaupunginvaltuutettu 2008, Karkkilan Mielenterveysseuran puheenjohtajana 1994-1997, petu-lautakunnan jäsenenä Harjavallassa 2012
• Kristillisdemokraattien Satakunnan piirihallituksen jäsen 2011-2017
• Pohjois-Lapin koirakerhon hallituksen sihteeri
• harrastaa koiria ja samoilua Lapissa

Geronomi Kitti Kumpulainen puolustaa Lapin erityisyyttä. Eurovaaliehdokas 73.

Ylös