Helsingin kristillisdemokraatit haluavat keventää pienituloisten yksinelävien verotusta

28.5.2019 klo 15:50 Uutiset Samuli Rissanen

Helsingin kristillisdemokraatit ehdottavat, että yksinelävien pienituloisten verotusta kevennetään ja saadaan oikeudenmukaiseksi suhteessa perhetalouksiin.

KD Helsinki esittää niin ikään nykyistä puolueen 1. varapuheenjohtaja Tiina Tuomelaa jatkokaudelle.

Helsingin kristillisdemokraatit vaativat, että yksinelävien asemaan on kiinnitettävä paremmin huomiota.

Yksinelävien elinkustannukset ovat parisuhteessa eläviä suuremmat. Asumiseen ja elämiseen menee suhteellisesti enemmän palkansaajan tuloista kuin pariskunnilta tai perheiltä joissa nämä kulut jakautuvat kahden palkansaajan kesken.

Yksineläviä on Suomessa jo yli miljoona ja määrä kasvaa koko ajan. Köyhyysrajan alle yksinelävistä jää jopa kolmannes.

Yksinasuvien köyhyyden syy onkin juuri yhden palkan varassa eläminen. Sairaus ja työttömyys voivat muuttaa taloustilanteen saman tien kestämättömäksi.

Helsingin kristillisdemokraatit ehdottavat, että  yksinelävien pienituloisten verotusta kevennetään ja saadaan se oikeudenmukaiseksi suhteessa perhetalouksiin.

– Samanaikaisesti on kiinnitettävä huomiota kotitalous- ja työasuntovähennyksen ja näiden säädösten uudistamiseen niin että ne ottavat paremmin huomioon yksinasumiseen liittyvät taloudelliset haasteet, piirin kannanotossa todetaan.

Yksinelävien määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Yksineläviä on Suomessa jo yli miljoona ja määrä kasvaa koko ajan. Köyhyysrajan alle yksinelävistä jää jopa kolmannes. Myös toimeentulotukea saavista suuri joukko on yksinasuvia

Kristillisdemokraattien Helsingin piiri kokouksessa käytiin keskustelua myös tulevan KD:n puoluekokouksen asioista.

Piiri esittää nykyisen puolueen 1. varapuheenjohtaja Tiina Tuomelan valintaa jatkokaudelle.

 

Ylös