Vain harva on haaveammatissaan – neljäsosa kokee työssään merkityksettömyyttä

11.6.2019 klo 11:56 Kotimaa Kristiina Kunnas

YTK-Yhdistyksen teettämässä kyselyssä vain neljännes kokee olevansa haaveammatissaan, mutta samaten neljäsosa vastaajista kokee työssään merkityksettömyyttä.

Vastaajista vain 27 prosenttia koki olevansa haaveammatissaan, kun taas 41 prosenttia koki aivan päinvastoin. Jopa neljäsosa vastaajista koki työssään merkityksettömyyttä. YTK-Yhdistyksen teettämään kyselyyn vastasi yhteensä 9 826 henkilöä.

Toisaalta 44 prosenttia vastaajista koki työnsä olevan palkitsevaa. Vastaajien mukaan työstä tekee merkityksellistä se, että kokee onnistumisen tunteita (50 %), osaamista arvostetaan (49 %) sekä se, että pystyy hyödyntämään osaamistaan (46 %).

Vastaajien mukaan työstä tekee merkityksellistä se, että kokee onnistumisen tunteita, osaamista arvostetaan sekä se, että pystyy hyödyntämään osaamistaan.

– On tärkeä pohtia, sopiiko ajatus tarkasti rajatusta haaveammatista ylipäätään tulevaisuuden työelämään. Yhden lopullisen tavoitteen, yhden ammatin, sijaan oma osaaminen nähdään yhä enemmän muokkautuvana ja muuttuvana, toteaa johtaja Pirjo Kaasinen YTK-Yhdistyksestä.

– Haaveet ovat niitä, joiden pohjalta asetamme tavoitteita, mutta voi olla, että yhä harvemmalla ne kohdistuvat tiettyyn selkeään ammattiin, Kaasinen jatkaa.

Kysely toteutettiin online-kyselynä 16.–29. huhtikuuta. Siihen vastasi yhteensä 9 826 henkilöä.

YTK-Yhdistys ry on perustettu vuonna 2005 tuottamaan jäsenilleen työelämään liittyviä palveluita ja jäsenetuja. Yhdistyksen jäsenmäärä on vahvassa kasvussa ja se on jo 175 000.  Täysjäseniksi voivat liittyä kaikki Yleinen työttömyyskassa YTK:n työssäkäyvät jäsenet sekä opiskelijajäseniksi kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa opiskelevat nuoret.
Ylös