KD:n varapuheenjohtajakisa: Sari Tanus hakee jatkokautta varapuheenjohtajana ja haluaa aitoa yhteistyötä

24.8.2019 klo 09:19 Politiikka Kristiina Kunnas

Kansanedustaja ja puolueen 3. varapuheenjohtaja tavoittelee sitä, että vaikeistakin asioista puhuttaisiin ja virheet tuotaisiin esiin. Realistisen tilannekuvan jälkeen rakennettaisiin puoluetta eteenpäin.

Olen 55-vuotias kolmen aikuisen pojan äiti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, 2. kauden kansanedustaja kaupunginvaltuutettu sekä puolueen 3. varapuheenjohtaja Tampereelta. Tulin valituksi myös kirkkovaltuutetuksi,  Keliakialiiton puheenjohtaksi ja Senioriliikkeen varapuheenjohtajaksi.

Olen tsemppari, kannustaja, joukkuepelaaja. Iloitsen toisten onnistumisista. Näen yhteistyössä, avoimuudessa, erilaisissa näkemyksissä suuren mahdollisuuden ja voimavaran.

Kaudella 2015–19 sosiaali-ja terveysvaliokunnan aiheet olivat ammatillisesti läheisiä, mutta valiokunnan valtava työmäärä varsinkin kauden loppupuolella vaati hirveästi aikaa. Työ tulevaisuusvaliokunnassa, eduskuntatyön uudistamisryhmässä ja monissa eduskunnan ryhmissä on ollut antoisaa.

Puhumisen tärkeydestä:

Tarvitaan yhteistyötä, jossa aidosti kuunnellaan ja otetaan huomioon toisten erilaiset näkökannat. Vaikeistakin asioista on pystyttävä puhumaan, virheet on hyvä tuoda esiin, saatava yhdessä realistinen tilannekuva ja siitä yhdessä rakennettava eteenpäin.

Rohkeuden ja herkkyyden tarpeesta:

Peräänkuulutan asennetta ja tahtotilaa tehdä tiivistä, vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa eri näkökannat huomioidaan ja niistä pyritään rakentamaan yhdessä parempaa. Toisin rohkeutta, herkkyyttä ja pitkän linjan terveydenhuollon ammattilaisen kokemuksen ja toimintatavan.

Peräänkuulutan asennetta ja tahtotilaa tehdä tiivistä, vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa eri näkökannat huomioidaan ja niistä pyritään rakentamaan yhdessä parempaa.

Lääkärin ammatissani olen tottunut kuuntelemaan, kyselemään, aistimaan, miettimään asioita yhdessä toisten kanssa monelta eri kantilta ja etsimään ratkaisuja hyvinkin hankaliin ja monimutkaisiin ongelmiin. Toisin kansanedustajuuden tuoman näkyvyyden ja verkostot sekä  edeltävien varapuheenjohtajakausien opit, näkemykset kehittämistä kaipaavista toimintatavoista. Pystyn tuoreena poliitikkona katsomaan asioita politiikan ulkopuolisin silmin.

Omista keskeisistä arvoistaan:

Hyvinvoinnin edistäminen, senioreiden, terveydenhuollon, koulutuksen ja sananvapauden haasteet ja niihin liittyvä elämän suojelu, eettiset ja arvokysymykset ovat minulle tärkeitä  ja haluan pitää niitä vahvasti, mutta rakentavasti esillä. Samoin kansainväliset, Lähi-idän ja Israelin kysymykset ovat lähellä sydäntäni.

Uudistuksen tarpeesta:

Uudistusta tarvitaan. Sanomaamme on selkeytettävä, tiivistettävä ja mietittävä, miten saamme markkinoitua sitä. Yhteistyötä eri järjestöjen ja puolueiden kanssa tarvitaan.
Avoimuutta, vuorovaikutusta ja tiedotusta pitää lisätä. Puoluejohdossa tarvitaan puheenjohtaja-puoluesihteeri-kombinaatiota laajempaa osallisuutta käytännön päätöksentekoon. Johtoryhmät toimivat pienemmissäkin järjestöissä. Puoluehallituksen jäsenten äänen on päästävä paremmin esiin.

Vastaukset kokonaisuudessaan: kd.fi
[email protected]
Ylös