KD:n varapuheenjohtajakisa: Tapio Puolimatka toisi tutkimuksellista osaamista puoluejohtoon

24.8.2019 klo 09:17 Politiikka Kristiina Kunnas

Professori Tapio Puolimatka uskoo, että oikein suunnattu poliittinen oikeudenmukaisuusvaatimus saa vastakaikua äänestäjien tietoisuudessa.

Olen valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori, kasvatuksen teorian ja tradition professori ja käytännöllisen filosofian dosentti, joka on perehtynyt kristilliseen poliittiseen teoriaan sellaisena kuin sitä on kehitelty Hollannin kristillisen filosofian piirissä. Tältä osin keskeisiä teoreetikkoja ovat Abraham Kuyper, joka toimi Hollannin pääministerinä 1900-luvun alussa, ja Amsterdamin avoimen yliopiston professori Herman Dooyeweerd. Filosofian väitöskirjani sai Dooyeweerd-palkinnon vuonna 1998. Tämän lisäksi olen perehtynyt niin sanottuun luonnonoikeuden teoriaan, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on luontaisesti moraalista tietoa ja oikeustajua. Oikein suunnattu poliittinen oikeudenmukaisuusvaatimus saa vastakaikua äänestäjien tietoisuudessa.

Tutkimuksellisen osaamisen tärkeydestä:
Toisin puoluejohdon yhteistyöhön erityisesti tutkimuksellisen osaamiseni kristillisen politiikan teoreettisista lähtökohdista ja niiden soveltamisesta aikamme polttavimpien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun oikeudenmukaisuuskäsityksen pohjalta.

Puolueen tulevaisuus riippuu siitä, miten rohkeasti ja peräänantamattomasti asetumme puolustamaan yhteiskunnan kaikkein hauraimpien ja heikoimpien jäsenten oikeudenmukaista kohtelua.

Uuden harhaanjohtavan sukupuolikäsityksen vastustamisesta:

Puolueen tulevaisuus riippuu siitä, miten rohkeasti ja peräänantamattomasti asetumme puolustamaan yhteiskunnan kaikkein hauraimpien ja heikoimpien jäsenten oikeudenmukaista kohtelua. Yksi aikamme politiikan polttava kysymys on lainsäädännön edustama sukupuolikäsitys.

Rinteen hallitus on muuttamassa sukupuolikäsityksen itsemääräytymiseen perustuvaksi, mikä merkitsee naisten suojaksi varattujen alueiden vähittäistä katoamista: seksuaalirikolliset voivat omaksua naisen identiteetin ja hankkia itselleen pääsyn naisten suoja-alueille.

KD:n on hellittämättömästi hyökättävä itsemääräytymiseen perustuvaa sukupuolikäsitystä vastaan ja estettävä lasten ja nuorten indoktrinointi uudella harhaanjohtavalla sukupuolikäsityksellä, joka johtaa erityisesti kaikkein haavoittuvimpia (autistisia, seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia) lapsia ja nuoria heidän fyysistä ja mielenterveyttään vahingoittavalle sukupuolenvaihdoksen tielle.

KD:n tehtävä on puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin aikana, jolloin tämä oikeus on lähes kokonaan poistettu lainsäädännöstä. KD:n tulee asettua heikoimpien puolelle, koska ainoastaan moraalinen sitoutuminen lasten oikeuksien puolustamiseen luo perustan tulevaisuudelle.

KD:n on puolustettava kaikkein heikoimpien oikeuksia erityisesti sellaisissa kysymyksissä, joita kukaan muu poliittisten etulaskelmien pohjalta uskalla puolustaa. KD:n on keksittävä uusia tapoja puolustaa syntymättömien lasten oikeutta elämään.

 

Ylös