Essayah patistaa hallitusta ottamaan käyttöön terapiatakuun, jolla hoitoon pääsisi alle kuukaudessa

29.8.2019 klo 12:36 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah patistaa hallitusta etenemään terapiatakuun käyttöönottamisessa. Se varmistaisi pääsyn hoitoon kuukauden sisällä tarpeen toteamisesta.

– Psykoterapiaan tulisi päästä jo perusterveydenhuollon tasolla, mikä helpottaisi hoitoon hakemista sekä lyhentäisi palveluketjuja. Yhteiskunnan on myös huolehdittava siitä, että päteviä terapeutteja on riittävästi, eikä pullonkaulaksi tule lisääntyvä puute näistä ammattilaisista, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa.

Hän patistaa kirjallisella kysymyksellä hallitusta etenemään terapiatakuun käyttöönotossa.

– Takuu parantaisi suomalaisten hyvinvointia lisäämällä hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä toteutuessaan säästäisi pitkällä aikavälillä yhteiskunnan varoja. Mielenterveyden häiriöiden on arvioitu maksavan vuosittain 11 miljardia euroa, kaikkien KD:n kansanedustajien allekirjoittamassa kirjallisessa kysymyksessä muistutetaan.

Terapiatakuun avulla hoitoon hakeutuva pääsisi lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaalisen hoidon piiriin 28 päivän sisällä hoidon tarpeen toteamisesta.

Terapiatakuun avulla hoitoon hakeutuva pääsisi lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaalisen hoidon piiriin 28 päivän sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Psykoterapiaan tulisi päästä jo perusterveydenhuollon tasolla, mikä helpottaisi hoitoon hakemista sekä lyhentäisi palveluketjuja.

Hyvin toteutettuna terapiatakuun avulla on mahdollista selkeyttää mielenterveysongelmien hoitoa, ja toteutuessaan se toisi pitkällä aikavälillä säästöjä.

Palvelujen painopistettä pitää siirtää entistä varhaisempaan avunantoon.Terapiatakuu hyödyttäisi erityisesti niitä, joilla on elämässään jo muunlaisia haasteita, kuten työttömyyttä.

– Meidän tulee panostaa huomattavasti enemmän perusterveydenhuollon matalankynnyksen lähipalveluihin. Riittävät koulupsykologi- ja kuraattoriresurssit on turvattava, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru on julkisuudessa kertonut, että hallitusneuvotteluissa harkittiin terapiatakuun sisällyttämistä hallitusohjelmaan.

Harkinnasta huolimatta terapiatakuu jäi kirjaamatta ja mielenterveyspalvelujen hoitotakuuta suunnitellaan vasta osana tulevaisuuden sote-mallia, jonka valmistelu on vasta alkuvaiheessa.

Tutkimusten mukaan mielenterveysongelmista kärsii jopa joka neljäs suomalaisnuori. Myös lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut rajusti lähes koko maassa.

Ylös