Hallituksen on nopeutettava kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksia, Päivi Räsänen vetoaa

4.9.2019 klo 12:24 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vieraili Joutsenon vastaanottokeskuksessa ja säilössä.

– Rinteen hallituksen tulee nopeuttaa palautuksia, mutta samalla turvata ihmisoikeudet, hän vetoaa.

Räsäselle Konnunsuon ympäristö on lapsuusvuosilta tuttu, sillä hänen isänsä toimi vankilan tilanhoitajana ja perhe asui Joutsenossa.

– Konnunsuolle tuleminen oli kuin paluu juurilleni, kun vietin lapsuuteni täällä, Räsänen kertoo.

Räsäsen toimiessa sisäministerinä Joutsenon vastaanottokeskus siirrettiin Konnunsuon vankilalta vapautuneisiin tiloihin sekä myöhemmin rakennettiin uudet säilötilat, jotka paransivat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen tilannetta.

– Toimiessani sisäministerinä luotiin Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä toimivalle ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle oma uusi lainsäädäntö.

Myös säilölaki uudistettiin ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään luotiin oma lainsäädäntö.

– Aiemmin myös haavoittuvassa asemassa olevat, kuten lapset tai raskaana olevat saatettiin ottaa säilöön poliisin putkatiloihin. Uudet tilat paransivat säilöön otettujen tilannetta ja oikeuksia. Myös säilölain uudistuksella vahvistettiin säilöön otettujen oikeuksia ja haavoittuvassa asemassa olevien asemaa, Räsänen kertoo.

Joutsenon vastaanottokeskuksen tämän hetkisestä tilanteesta Räsänen halusi antaa Rinteen hallitukselle muistutuksen.

– Hallituksen on nyt huolella harkittava, millä tavoin kyetään tehokkaasti ja nopeasti poistamaan maasta sellaiset kielteisen päätöksen saaneet, joiden täällä oleskelu muodostaisi uhan suomalaiselle yhteiskunnalle.

Räsänen pitää kestämättömänä, että joidenkin oleskelu säilössä venyy jopa vuoden mittaiseksi.

– Toisaalta palautuksissa tulee huolellisesti huomioida ihmisoikeussopimukset ja perustuslaki, jotta ketään ei palauteta tosiasialliseen kuoleman tai vainon vaaraan.

– Vastaanottokeskukset eivät yksin pysty tätä hoitamaan, myös poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja ja osaamista tässä on tehostettava, Räsänen vaatii.

 

Ylös