– Kotitalousvähennyksen leikkaamisesta kärsivät eniten eläkeläiset ja pienyrittäjät, Sari Tanus muistuttaa

13.9.2019 klo 15:17 Politiikka Samuli Rissanen

Rinteen hallituksen aikomus leikata kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 150 eurolla ja korvausosuutta 10 prosenttiyksiköllä on kansanedustaja Sari Tanuksen mukaan täysin väärä toimenpide.

– Hallitus aikoo myös jättää arvioimatta leikkauksen vaikutukset työllisyyteen ja eri ihmisryhmien palveluihin, vaikka vähennystä käyttää lähes puoli miljoonaa ihmistä, Tanus sanoo.

Hänen mukaansa leikkausten vaikutukset saattavat olla dramaattiset monen pienyrittäjän kohdalla.

Suomen senioriliikkeen varapuheenjohtajana toimiva Tanus huomauttaa, että kotityöpalveluvähennyksen leikkaus vie eniten pienituloisilta ja eläkeläisiltä.

Suomen senioriliikkeen varapuheenjohtajana toimiva Tanus huomauttaa, että kotityöpalveluvähennyksen leikkaus vie eniten pienituloisilta ja eläkeläisiltä.

Kotiin vietävien palvelujen tarve kasvaa tulevina vuosina merkittävästi väestön ikääntyessä. Suurelle yleisölle tuttuja ovat vähennykseen oikeuttavat siivous- ja remonttityöt. Näiden lisäksi vähennystä voi saada kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä.

– Julkisen kotihoidon piiriin pääsee yleensä vasta, kun kotona pärjääminen on merkittävästi heikentynyt. Omaehtoisesti hankitut palvelut ennaltaehkäisevät raskaampien palvelujen tarvetta ja tukevat kotona pärjäämistä.

– Tällä hetkellä ikääntyneiden itse hankkima kotihoito on hyvin pienimuotoista, usein pienyritysten tuottamaa palvelua. Moni pienyrittäjä onkin jo todennut, että vähennyksen leikkaus vaikuttaa merkittävästi tällaisia palveluja tarjoavien yrittäjien toimintamahdollisuuksiin, Tanus muistuttaa.

Kotitalousvähennyksestä voivat hyötyä useimmat eläkeläiset. Yli 60 prosenttia eläkeläisistä maksaa vähintään 100 euroa vähennyskelpoista kunnallisveroa kuukaudessa. Vähennyksen voivat tehdä myös ikääntyneiden lapset ja lastenlapset.

– Kotitalousvähennyksen korotus nähdään usein ongelmalliseksi verotuottojen vähentymisen vuoksi. Tämä huoli ei koske hoiva- ja hoitotyötä. Menetetyt verotulot tulevat takaisin moninkertaisena, kun paine julkisia palveluita kohtaan pienenee.

Samalla julkinen talous ja työllisyys hyötyvät, mikäli kasvavaa ikääntyneiden joukkoa saadaan kannustettua käyttämään omaa rahaa hoiva- ja hoitopalveluihinsa.

– Kotitalousvähennystä tulisi kehittää hoiva- ja kotitalouspalvelujen suuremmalla korvausosuudella ja 100 euron omavastuun poistamisella ikääntyneiltä ihmisiltä, Tanus toteaa.

Ylös