Senioriliikkeen puheenjohtajien Kimmo Kiljusen ja Sari Tanuksen lakialoite palauttaisi puoliväli-indeksin työeläkkeisiin

14.9.2019 klo 17:27 Politiikka KD Lehti

Kansanedustajat Kimmo Kiljunen ja Sari Tanus jättivät heti syysistuntokauden alussa kansanedustajien allekirjoitettavaksi lakialoitteen taitetun indeksin kumoamisesta.

Lakialoite tähtää eläkeläisten elintason turvaamiseen ja köyhtymisen ehkäisemiseen palauttamalla puoliväli-indeksi työeläkkeisiin. Aloitteen takana olevat kansanedustajat, Sdp:n Kimmo Kiljunen ja KD:n Sari Tanus ovat Suomen Senioriliikkeen puheenjohtajia.

Muutos toteutettaisiin siten, että 2/3 vuosittaisesta korotusvarasta suoritetaan kaikille euromääräisesti saman suuruisena ja 1/3 prosenttikorotuksena, mikä tasoittaisi tulonjakoa

Muutos toteutettaisiin siten, että 2/3 vuosittaisesta korotusvarasta suoritetaan kaikille euromääräisesti saman suuruisena ja 1/3 prosenttikorotuksena, mikä tasoittaisi tulonjakoa.

– Lakimuutos tehtäisiin 10 vuoden määräajaksi, minkä jälkeen pystytään arvioimaan sen vaikutuksia eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyteen ja eläketasojen kehitykseen, KD:n kansanedustaja ja Suomen seniorilikkeen varapuheenjohtaja Sari Tanus kertoo.

Tanus oli viime eduskuntakaudella ainoa kansanedustaja, joka kannatti taitetun indeksin poistamista. Tanus myös esitti kaksi vuotta sitten eduskunnassa niin sanotun puoliväli-indeksin käyttöön ottoa.

– Kun taitettu indeksi vuonna 1995 otettiin käyttöön, pitkälti 90-luvun laman vuoksi, piti  ratkaisun olla tilapäinen. Näin ei kuitenkaan ole ollut. Vuonna -95 rahastoissa oli 36 miljardia euroa, mutta nyt rahastoissa on jo pitkälti yli 200 miljardia euroa, eli kaksi kertaa enemmän euroja, kuin valtiolla on velkaa, Tanus muistuttaa.

Rahastojen keskimääräinen kasvu on ollut yli 8 miljardia euroa vuodessa.

Tanus ihmettelee eläkekeskusteluun luotua vastakkainasettelua. Tanuksen mukaan nyt työssä olevat ikäluokat, tulevat eläkeläiset, hyötyisivät eniten indeksin muuttamisesta.

– Asiassa on ennen muuta kysymys arvoista ja asenteista. Siitä kuinka kohtelemme vanhempiamme ja isovanhempiamme, jotka ovat olleet rakentamassa nykyistä hyvinvointisuomea. Siitä, kuinka hyvin Suomessa voi pientä eläkettä saava eläkeläinen, Tanus sanoo.

Ylös