Essayah: Varusmiesten toimeentuloa parannettava

19.9.2019 klo 15:10 Politiikka Merja Eräpolku

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah patistaa hallitusta toimiin varusmiesten taloudellisen aseman parantamiseksi. Hän peräänkuuluttaa KD:n puoluekokouspäätösten hengessä hallituksen toimia varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamiseksi ja kysyy, aikooko hallitus ryhtyä toimiin, jotta myös varusmies- ja siviilipalvelus kerryttäisi tulevaisuudessa laskennallista työeläkettä.

Nykyään moni siviiliin palaava varusmies joutuu kotiutuessaan turvautumaan toimeentulotukeen, mikäli palveluksen ulkopuolella ei odota työ- tai opiskelupaikkaa. Yli 20 vuoden ajan Suomessa maksettiin varusmiehille kotiuttamisrahaa, kunnes se poistettiin vuonna 1993.

– Kotiuttamisrahan palauttamisella olisi yleistä asevelvollisuutta tukeva ja etenkin nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Sen merkitys voisi olla tärkeä juuri sellaisille palveluksensa päättäville, jolla ei ole tiedossa heti työ- tai opiskelupaikkaa, Essayah perustelee jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta ei kerry työeläkettä, sillä palvelusaikaa ei katsota ansiotyöksi. Kuitenkin esimerkiksi vuodesta 2005 alkaen ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta on karttunut työeläkettä.

– Varusmies- ja siviilipalvelus jättää eläkkeen karttumatta keskimäärin 8,5 kuukauden ajalta. Muun muassa Puolustusvoimien taholta on ehdotettu muutosta, mutta asia ei ole edennyt. Palvelusaika on paitsi tärkeää oppimisen aikaa, mutta myös merkittävää työtä yhteiskuntamme hyvinvoinnin turvaamisen eteen ja siksi on perusteltua, että tämä näkyisi myös palvelleiden eläkekertymässä, Essayah korostaa.

Kristillisdemokraattien puoluekokous Oulussa elokuun lopussa hyväksyi kaksi KD Nuorten ehdottamaa aloitetta samoista teemoista.

Ylös