– Kouluterveydenhuollon puutteet näkyvät lisääntyvinä lastenpsykiatrian kuluina, Päivi Räsänen muistuttaa

24.9.2019 klo 15:36 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunta on tänään keskustellut kansalaisaloitteesta, jossa lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puututtaisiin alakouluissa.

Päivi Räsänen panostaisi ryhmäkokojen pienentämiseen, erityisopetukseen ja kouluterveydenhuoltoon.

Eduskunta on tänään keskustellut kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttumista alakouluissa.

Aloitteessa vaaditaan voimaan lakia, jolla jokaiseen peruskouluun saataisiin terapeuttisia valmiuksia omaava aikuinen.

– Kyseinen henkilö pystyisi eheyttävään ja parantavaan lastensuojelutyöhön. Hän kykenisi ennaltaehkäisemään muun muassa koulukiusaamista ja muita turvallista koulunkäyntiä haittaavia ongelmia, sekä parantamaan kaikkien oppilaiden oppimisympäristöä, aloitteen esittelytekstissä perustellaan.

– Ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palvelujen puuttuminen johtaa siihen, että sairaudet pahenevat ja vaativat entistä kalliimpia hoitoja

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että nuorten itsetuhoisuus on lisääntynyt; nuorista joka kolmas kertoo harkinneensa itsemurhaa. Erityisesti tytöille erikoissairaanhoidossa annettujen masennusdiagnoosien määrä on kasvussa.

– Ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palvelujen puuttuminen johtaa siihen, että sairaudet pahenevat ja vaativat entistä kalliimpia hoitoja; samoin kouluterveydenhuollon puutteet näkyvät lisääntyvinä lastenpsykiatrian kuluina, Räsänen arvioi.

Hänellä on opetusministeri Li Anderssonille selkeä viesti:

– Eikö nyt olisi parasta panostaa käytettävissä olevat varat kouluissa ryhmäkokojen pienentämiseen, ja opintososiaalisten tukien ja erityisopetuksen vahvistamiseen sen sijaan, että oppivelvollisuusikää ryhdyttäisiin korottamaan, jolloin ollaan syrjäytymisen kannalta jo liian myöhässä, Räsänen sanoo.

Ylös