Psoriasisliitto vetoaa: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot tulisi yhdistää ja kohtuullistaa”

2.10.2019 klo 22:04 Terveys Merja Eräpolku

Sairastamisen kustannukset ovat iso haaste pitkäaikaissairaille. Psoriasisliitto vetoaa, jotta sairastamisen kustannukset saataisiin kohtuullisemmiksi. Eduskunnassa psoripotilaiden puolesta toimii kansanedustaja Antero Laukkasen vetämä psoriasis-ryhmä.

– Suurin osa pienituloisista ja myös osa keskituloisista kokee sairautensa aiheuttamat kustannukset vähintäänkin kohtalaisena taakkana taloudelleen. Lähes joka viides psoriasista sairastava on jättänyt lääkärin määräämiä lääkkeitä ostamatta, kertoi Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman, kun Eduskunnan psoriasis-ryhmä kokoontui 2. lokakuuta ensimmäiseen tapaamiseensa tällä vaalikaudella.

– Lisähaasteita potilaiden taloudelle tuo se, että tarjolla on uusia hoitoja ja lääkkeitä, jotka ovat paitsi aiempaa tehokkaampia myös kalliimpia, Bäckman totesi.

Lääkkeiden vuosiomavastuu eli niin kutsuttu lääkekatto (572 euroa) aiheuttaa taloudellisia ongelmia etenkin alkuvuodesta.

Kaikki maksukatot alkavat kertyä vuoden alusta. Tämän vuoksi moni pitkäaikaissairas joutuu maksamaan suuren summan lyhyen ajan sisällä.

Potilasjärjestöt ovat laajalla rintamalla esittäneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot tulisi yhdistää ja kohtuullistaa. Nykyisessä maksukattojärjestelmässä lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkakuluille on erilliset maksukatot, joiden yhteenlaskettu summa on 1 555 euroa.

Kaikki maksukatot alkavat kertyä vuoden alusta. Tämän vuoksi moni pitkäaikaissairas joutuu maksamaan suuren summan lyhyen ajan sisällä.

– Liittomme yhtenä tärkeänä tehtävänä on psoriasikseen liittyen ennakkoluulojen hälventäminen. Sairauden pelätään tarttuvan, vaikka niin ei ole, muistutti Psoriasisliiton vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Karhunen.

Liitto tarjoaa paitsi tietoa ja tukea niin myös kuntoutuspalveluja.
– Järjestämme muun muassa aurinkopainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja, Karhunen kertoi.

– Yleisesti psoripotilaiden kuntoutuksen saralla on vielä paljon puutteita, eivätkä monet potilaat edes riittävästi tiedä tarjolla olevista mahdollisuuksista. Kuntoutus on kovin irrallinen osa nykyistä sote-järjestelmäämme.

Sairauden oikea-aikaisesta, hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta on saatavissa iso inhimillinen ja taloudellinen hyöty, joka korostuu etenkin silloin, kun vakavien liitännäissairauksien, kuten diabeteksen, puhkeaminen onnistutaan ehkäisemään.

Maailman psoriasispäivää vietetään 29. lokakuuta. Tämän vuoden teemana on ”Puhutaan mielestä”. Sairaus aiheuttaa helposti sosiaalista eristäytymistä, altistaa masennukselle ja lisää stressiä.

– Niin monella elämän osa-alueella on vaikutus psoriin. Jos on tiukka viikko takana, helposti perjantaina alkaa rapsuttaa päätään, kun stressi on pahentanut oireita, kertoo kansanedustaja Antero Laukkanen omasta kokemuksestaan.

Hän on sairastanut psoriasista nuoresta saakka, mutta kertoi julkisesti siitä vasta kaksi vuotta sitten, jolloin hän oli myös perustamassa ryhmää eduskuntaan.

Psoriasisliiton liittokokous viime keväänä valitsi Antero Laukkasen liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2022.

Tiesitkö?

Psoriasis (psori) on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, jota sairastaa Suomessa noin 150 000 ihmistä eli 2-3 prosenttia väestöstä. Psoriasis aiheuttaa iho- ja niveloireita sekä altistaa monille muille sairauksille, kuten sydän- ja verisuonisairauksille, diabetekselle ja masennukselle. Sairaus ei tartu, mutta alttius siihen periytyy.
psori.fi

Ylös