Räsänen huolissaan Etelä-Suomen ylisuurista kauriskannoista: ”Metsästystä tehostettava”

24.10.2019 klo 15:42 Kotimaa Merja Eräpolku

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) patistaa hallitusta toimenpiteisiin, jotta Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla olevat ylisuuret kauriskannat saataisiin pienemmiksi ja siten eläinten maa- ja metsätaloudelle, liikenteelle ja kotipuutarhoille aiheuttamat haitat vähemmiksi.

– Mitä muutoksia hallitus aikoo esittää metsästyslakiin, jotta kauriin (ent. peura) metsästys tehostuu, Räsänen kysyy tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, jonka ovat allekirjoittaneet myös muut Kristillisdemokraattien kansanedustajat.

– Riittävien kaatomäärien takaamiseksi yhdellä pyyntiluvalla tulisi voida jatkossa kaataa joko yhden pukin, kaksi naarasta tai kolme vasaa. Vähälumisten ja pimeiden metsästyskausien vuoksi vahtimalla tapahtuva metsästys on vaikeutunut.

– Valkohäntä- ja metsäkaurisjahtiin olisi syytä hyväksyä pimeänäkölaitteiden käyttö, mikä lisäisi paitsi mahdollisuuksia niin myös turvallisuutta, Räsänen toteaa.

Räsäsen mielestä riistanhoitoyhdistykset tulisi velvoittaa entistä suurempaan vastuuseen siitä, ettei riistaeläinten kanta niiden alueella kasva liian suureksi.

– Monissa etenkin Etelä-Suomen metsästysseuroissa alkaa olla pula metsästäjistä. Vaatimus siitä, että päästäkseen seuraan täytyy olla alueella maanomistaja, on iso rajoitin. Myös liittymismaksut ovat monesti suuria. Metsästysseuroja tulisi kannustaa ottamaan jäseniksi nuoria ja uusia harrastajia.

Monissa etenkin Etelä-Suomen metsästysseuroissa alkaa olla pula metsästäjistä. Vaatimus siitä, että päästäkseen seuraan täytyy olla alueella maanomistaja, on iso rajoitin.

Etelä- ja Länsi-Suomessa kauriskanta on kasvanut voimakkaasti. Maa- ja metsätaloudelle sekä kotipuutarhoille aiheutuvat vahingot sekä liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet nopeasti. Riistakeskuksen mukaan vuonna 2018 tapahtui 6 353 ilmoitettua valkohäntäkauriiden aiheuttamaa kolaria. Kasvua edellisvuodesta on 23 prosenttia. Metsäkauriiden aiheuttamia kolareita oli 4052 vuonna 2018. Niiden määrä kasvoi peräti 35 prosenttia.

Riistakeskukset myöntävät hirvieläinten pyyntilupia hirville, valkohäntäkauriille, metsäpeuroille ja kuusipeuroille. Metsäkauriin metsästyksen määristä metsästysaikojen puitteissa päättää maanomistaja eli useimmiten metsästysseurat.

Ylös