– Villisikojen leviäminen on pysäytettävä, KD Nuoret vaatii

1.11.2019 klo 13:33 Politiikka KD Lehti

KD Nuorten mukaan Suomen luonnolliseen riistakantaan kuulumattoman villisian leviäminen Suomessa on pysäytettävä.

Kristillisdemokraattiset KD Nuoret vaatii tiukempaa otetta villisikakannasta. Ruotsissa villisikakanta on jo räjähtänyt käsiin ja aiheuttanut suuria vahinkoja erityisesti maataloudelle ja liikenteelle, ja samat seuraukset voivat toteutua myös Suomessa.

– Koska kyseessä on vieraslaji, ei sillä ole Suomessa juurikaan luonnollisia uhkia, jotka vähentäisivät kantaa. Lisäksi villisiat lisääntyvät nopeasti, ja niitä tulee jatkuvasti Venäjältä lisää, KD Nuoret muistuttaa kannanotossaan.

Villisian maataloudelle ja liikenteelle aiheuttamaa haittaa suurempi uhka on afrikkalainen sikarutto

Villisian maataloudelle ja liikenteelle aiheuttamaa haittaa suurempi uhka on afrikkalainen sikarutto; tauti, joka leviää villisikojen kautta, ja jota myös ihmiset voivat levittää.

– Jos rutto pääsee leviämään Suomeen, seuraukset kotimaiselle lihantuotannolle olisivat katastrofaaliset. Tuhansia terveitä sikoja jouduttaisiin lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ja kansantaloudelliset seuraukset olisivat valtavat.

– Taudin leviäminen Suomeen on vain ajan kysymys, jos ei ryhdytä määrätietoisesti ennaltaehkäiseviin toimiin taudin estämiseksi. Siksi villisikojen ruokinta paikoilta, joissa ei metsästetä, tulisi kieltää ja villisikojen metsästys vapauttaa täysin, KD Nuoret muistuttaa.

KD Nuoret ehdottaa näytepalkkion korottamista sekä näytteiden oton kouluttamista riistanhoitoyhdistyksille, joiden alueella on villisikoja. Trikiinitestejä ja lihan laatutestejä tulisi tukea niiden riistanhoitoyhdistysten alueilla joilla kanta on liian suuri, jotta riistaliha olisi myyntikelpoista.

KD Nuoret korostaa, että näillä toimilla ei ole tarkoitus täysin hävittää koko villisikakantaa, vaan tavoite on pitää kanta niin harvana, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen itärajalta villisikojen kautta estetään.

Ylös