Päivi Räsänen kritisoi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen joulujuhlapäätöstä: ”Ei voi kävellä perustuslakivaliokunnan yli”

9.11.2019 klo 14:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ihmettelee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoretta linjausta siitä, että kaikille koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa.

Apulaisoikeusasiamiehen linjaus on uusi, sillä eduskunnan perustuslakivlaiokunta on aiemmin linjannut, että kristilliset juhlatraditiot, esimerkiksi virsi, ovat osa suomalaista kulttuuria, ei uskonnon harjoittamista.

– Jeesuksen syntymästä kertova joulukuvaelma, jouluevankeliumin lukeminen tai ”Enkeli taivaan”- virsi ovat osa suomalaista jouluperinnettä, eikä niiden sisällyttäminen koulun joulujuhlaan edellytä lupien kyselemistä huoltajilta, Räsänen muistuttaa perustuslakivaliokunnan päätöksestä vuodelta 2014.

Hänen mielestään oikeusasiamies ei voi kävellä asiassa perustuslakivaliokunnan yli.

– Jos emme itse arvosta ja tunne omaa uskonperinnettämme, kuinka voimme olettaa tänne tulijoiden sitä kunnioittavan

Vuonna 2003 voimaan tulleen uskonnonvapauslain tarkoituksenakaan ei ollut rajoittaa koulujen mahdollisuutta järjestää kristillisen kulttuuriperinnön mukaisia joulu- tai kevätjuhlia kaikille oppilaille.

– Jo hallituksen esityksessä todettiin, että uskonnonvapauslain tarkoituksena ei ollut muuttaa koulujen käytäntöjä uskonnollisten päivänavauksien, jumalanpalvelusten ja kristilliseen perinteeseen kuuluvien juhlien osalta, Räsänen muistuttaa.

Oppilaalla on kyllä oikeus omantunnon syistä kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, esimerkiksi koulujumalanpalveluksesta. Sen sijaan perustuslakivaliokunnan mukaan kaikilla lapsilla, niin kristityillä, muslimeilla kuin uskonnottomilla on oikeus tutustua kulttuurisiin juuriimme.

– Maahanmuuttajalasten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ei edistä se, että eristämme heidät siitä arvotraditiosta, joka on muokannut yhteiskuntaamme satojen vuosien ajan.

– Jos emme itse arvosta ja tunne omaa uskonperinnettämme, kuinka voimme olettaa tänne tulijoiden sitä kunnioittavan, Räsänen kysyy.

Ylös