– Täysimääräinen kotikuntakorvaus kuuluu myös yksityisille kouluille, Antero Laukkanen vaatii

13.11.2019 klo 15:36 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Antero Laukkasen mukaan yksityisen koulutuksen järjestäjät eivät edelleen ole samalla viivalla muiden kanssa. Niiden tulisi saada julkisten toimijoiden tapaan täysimääräinen kotikuntakorvaus.

Hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Laukkanen kysyy, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin yhdenvertaisen rahoituksen turvaamiseksi, jotta yksityisten koulujen oppilaat olisivat yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa asemassa kunnallisten koulujen oppilaisiin nähden.

Tällä hetkellä kunnallisen opetuksen järjestäjälle korvataan oppilaasta rahallisesti sataprosenttisesti, mutta yksityiselle kristilliselle koululle vain 94 prosenttisesti.

Nykyistä korvausjärjestelmää perustellaan sillä, että ei-kunnallisilla kouluilla ei ole vastuuta erityisopetuksesta, jolloin kustannukset ovat pienemmät. Käytännössä kuitenkin kaikkia opetuksen järjestäjiä kuitenkin sitoo erityisopetuksen tuen järjestämisvelvollisuus, jota myös kristilliset koulut velvoitteen mukaan antavat.

Missä ovat hallituksen toimet tämän räikeän koulutuksellisen epätasa-arvon korjaamiseksi

– Rinteen hallituksen koulutuspoliittisen linjan painopiste on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostava. Missä ovat hallituksen toimet tämän räikeän koulutuksellisen epätasa-arvon korjaamiseksi, Laukkanen kritisoi.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kohdellaan rahoituksellisesti eri tavalla, vaikka niillä on lähes samat velvoitteet ja ne noudattavat samaa opetussuunnitelmaa kuin kuntien koulut.

Toimiessaan näin julkinen valta asettaa yksityiset ja julkiset toimijat eriarvoiseen asemaan.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on puolestaan todennut asiasta näin: ”Aiemmin vanhat yksityiskoulut saivat korvauksen sadan prosentin mukaan ja uudet luvat myönnettiin 90 prosentin tasolla, kunnes järjestelmää muutettiin vuonna 2014. Muutos tehtiin vailla mitään järkiperusteita ja sen seurauksena yksityinen järjestäjä saakin kotikuntakorvausta 94 prosenttia. Muutoksen seurauksena osa kouluista menetti, osa sai hieman lisää, mutta seurauksena oli se, että yksityiset järjestäjät saavat poikkeuksetta pienemmän rahoituksen.”

Suomessa on runsaat sata luvanvaraista yksityiskoulua, joista 17 on kristillisiä kouluja. Niissä on käytössä sama tuntijako ja opetussuunnitelma kuin vastaavissa kunnan kouluissa. Kristilliset koulut tarjoavat huoltajille mahdollisuuden valita lapselle kristilliseen maailmankatsomukseen pohjautuvan koulutuksen.

Tämä huoltajien valinnanvapaus turvataan niin ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa kuin EU:n perusoikeuskirjassa.

Ylös