Helsingin Kristillisdemokraatit piirikokouksessaan: Isyys ja äitiys kunniaan

18.11.2019 klo 12:21 Kenttätoiminta Kristiina Kunnas

Helsingin Kristillisdemokraatit valitsi Tuulikki Teporan jatkokaudelle puheenjohtajana ja nosti vuosikokouksessaan keskiöön isyyden ja äitiyden sekä sananvapauden.

Helsingin Kristillisdemokraatit valitsi jatkokaudelle aiemmat puheenjohtajat. Ensi vuonna pääkaupungin KD-piiriä johtavat puheenjohtaja Tuulikki Tepora ja varapuheenjohtaja Sari Kumin.

Puolueen 2. varapuheenjohtaja, KD Nuorten pääsihteeri Viljami Haavisto oli kokouksen puhujavieras.

– Yleispuoleessa seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Meitä yhdistävät perusarvot, mutta jokaisen jäsenen näkemys merkitsee, Haavisto muistutti.

– Mutta me tarvitsemme selkeää retoriikkaa ja äänestäjän täytyy tietää mitä saa, kun äänestää meitä. Tähän kysymykseen myös jokaisen aktiivin pitää osata vastata, Haavisto haastoi piirikokousväkeä.

Piirihallituksen jäsenistä käytiin jännittävä äänestys, kun ehdokkaita oli enemmän kuin paikkoja. Piirihallitukseen valittiin kaksivuotiskaudelle Elie El-Khouri, Miikka Korpiranta, Irmeli Luoma, Janette Sandberg ja Karl Stellberg sekä yksivuotiskaudelle Nelli-Maria Sarasmaa ja Arto Puusa. Piirihallituksessa jatkaa Tuulikki Teporan ja Sari Kuminin lisäksi varakaupunginvaltuutettu Mauri Venemies.

Kannanotoissaan KD Helsinki halusi nostaa isyyden ja äitiyden kunniaan sekä turvata sananvapauden.

– Vaadimme, että lapsimyönteisyys näkyy lainsäädännössä. Vanhemmuuden arvostusta on nostettava tietoisesti ja perheille on luotava tulevaisuuden uskoa. Sekä isän että äidin tehtävää on arvostettava merkittävänä yhteiskunnan rakentajana.  Perheiden arkeen on lisättävä niin joustoa työaikoihin kuin taloudellista tukeakin, Helsingin KD toteaa.

Helsingin KD haluaa parantaa kotihoidontuen tasoa.

Helsingin KD vaatii yleistä korotusta lapsilisiin, kertaluonteista 1 000 euron vauvarahaa jokaisesta syntyvästä lapsesta sekä tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista.

– Esitämme, että lasten hoitaminen kotona kerryttää vanhempien eläkettä. Kaupunginvaltuutettumme Mika Ebeling on esittänyt kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä kaksi-kolmevuotiaiden Helsinki-lisän palauttamista.

Helsingin KD vaatii yleistä korotusta lapsilisiin, 1 000 euron kertaluonteista vauvarahaa jokaisesta syntyvästä lapsesta sekä tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista. KD Helsinki haluaa korottaa opiskelijaperheiden opintorahaa ja huoltajalisää.

– Syntyvyyden lasku on pysäytettävä ja turvattava yhteiskuntamme hyvinvointi perheitä tukemalla, Helsingin KD sanoo.

Sananvapaus on puhuttanut kaikissa syksyn piirikokouksissa. Niin myös helsinkiläisten.

– Meidän on turvattava sananvapaus. Laaja sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan yksi kantava perusta. Avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on perusta rakentavalle yhteiskunnalle. Demokraattisessa yhteiskunnassa esiintyy melkein aina mielipiteitä, joista ollaan erimieltä tai joista joku voi loukkaantua. Näitä mielipiteitä me kaikki kohtaamme, Helsingin KD toteaa kannanotossaan.

KD Helsinki muistuttaa, että rikoslain 11 luvun 10 § määrittelee rikokseksi kansanryhmää vastaan kiihottamisen. Kansanryhmän määrittely on kuitenkin ongelmallista ja kiihottamisen kriminalisoimisesta on tullut sananvapauden rajoittaja.

Jatkossakin Suomessa pitää olla vapaus uskoa tai olla uskomatta sekä harjoittaa omaa uskontoaan ja ilmaista vakaumuksensa julkisesti ilman rangaistuksen uhkaa

– Kyseisen lainkohdan tarkoituksenmukaisuutta on nyt syytä arvioida ja tehdä tarkennus lakiin. Sananvapaus kattaa myös puheet, jotka voivat olla loukkaavia, mutta hyvä lainsäädäntö edellyttää toimivampia kriteerejä kuin mahdollinen mielipaha.

Uskonnonvapaus taataan niin Suomen perustuslaissa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Laaja uskonnonvapaus on Suomessa on aiemmin toteutunut hyvin eikä täällä ole tarvinnut pelätä oman uskon tunnustamista.

– Jatkossakin Suomessa pitää olla vapaus uskoa tai olla uskomatta sekä harjoittaa omaa uskontoaan ja ilmaista vakaumuksensa julkisesti ilman rangaistuksen uhkaa, Helsingin KD huomauttaa.

– Me Helsingin kristillisdemokraatit puolustamme myös kansanedustaja Päivi Räsäsen sanan- ja uskonnonvapautta, kannanotto tarkentaa.

 

Helsingin Kristillisdemokraatit kuuntelevat kun varapuheenjohtaja Viljami Haavisto puhuu. (Kuva Mikko Rekimies)

Ylös