– Meillä ei ole varaa päästää irti ammattitaitoisista hoitajista, Päivi Räsänen muistuttaa

20.11.2019 klo 14:37 Politiikka Samuli Rissanen

Räsäsen mukaan kestämätöntä, että talousvaikeuksissa painivat kunnat parhaillaan irtisanovat tai lomauttavat henkilöstöään samaan aikaan, kun hoitavia käsiä tarvittaisiin lisää vanhuspalveluihin.

– Meillä ei ole varaa päästää irti ammattitaitoisista hoitajista, hän sanoi.

Eduskunta ruotii parhaillaan oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja, joiden tarkoituksena on oikaista hallituksen politiikkaa ja tuoda esiin opposition omat esitykset ja arvovalinnat.

Eduskunnassa kuultiin niin perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien kuin Liike Nytin näkemykset.

Puheenvuorot oli suunnattu erityisesti hallituksen esitystä vastaan.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen keskittyi opponoimaan hallitusta muun muassa vanhustenhoidosta, jonka tason parantamiseksi KD esittää merkittävää määrärahan lisäystä,150 miljoonan euroa.

Räsänen muistutti, että vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa, erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Ikääntyneiden väestönosuuden kasvaessa vanhustenhoidon tilanne jatkaa heikkenemistään, mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi.

Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta.

Räsäsen mukaan kestämätöntä, että talousvaikeuksissa painivat kunnat parhaillaan irtisanovat tai lomauttavat henkilöstöään samaan aikaan, kun hoitavia käsiä tarvittaisiin lisää vanhuspalveluihin.

– Meillä ei ole varaa päästää irti ammattitaitoisista hoitajista, hän sanoi.

Eduskunnalle Räsänen esitteli KD:n vaihtoehtobudjetin kolme merkittävää kokonaisuutta.

Nämä liittyvät perheisiin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko Suomen elinvoimaisuuteen.

– Erityisesti ensimmäisten lasten määrä on vähentynyt. Esitämme lapsilisän korotuksen ulottamista kaikkia perheitä koskevaksi. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ja tervetullut.

– Uudistamme aiemman ehdotuksemme 1000 euron kertaluonteisesta vauvarahasta sekä tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamisesta, Räsänen kertoi budjettinsa tärkeimmät perhepoliittiset esitykset.

Toinen tärkeä satsaus on eläkeläisten toimeentulon parantaminen. KD keventäisi eläkeläisten verotusta yli 200 miljoonalla eurolla eläketulovähennystä korottamalla.

– Palauttaisimme myös keliakiakorvauksen ja diabeteslääkkeiden korvattavuuden leikkauksia edeltävälle tasolle. Lääkekorvausjärjestelmää uudistaisimme siten, että alkuvuoden kulurasitus on mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle, Räsänen listasi.

Elivoimaisuudesta kristillisdemokraatit pitäisivät yllä perumalla hallituksen esittämän leikkauksen kotitalousvähennykseen ja polttoaineveron kiristämisen.

Vahvemman työllisyyskehityksen lisäksi KD esittää tulopuolen vahvistusta muun muassa terveysperusteisen veron kautta. Vero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin. Verolla edistettäisiin terveyttä sekä vähennettäisiin terveydenhoidon kustannuksia.

Kokonaisuudessaan KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti lisäisi menoja ja keventäisi verotusta reilulla 900 miljoonalla. Tulopuolta vahvistettaisiin noin 1 400 miljoonalla eurolla.

KD:n vaihtoehto on siten 500 miljoonaa euroa ylijäämäinen verrattuna hallituksen esittämään talousarvioon.

Ylös