– Uskontoa on saatava opiskella jatkossakin, Varsinais-Suomen KD Nuoret vaatii

22.11.2019 klo 09:24 Politiikka Samuli Rissanen

Varsinais-Suomen KD Nuoret peräänkuulutti järjestäytymiskokouksessaan, että lapsilla on oltava jatkossakin kyseenalaistamaton oikeus saada oman uskontonsa mukaista opetusta.

– Jos oppilas kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, on perusteltua antaa hänelle asianmukaista uskonnon opetusta. Samoin on loogista kristinuskon kulttuurillisen merkityksen takia tarjota Suomessa opiskelumahdollisuutta myös kirkkoon kuulumattomille, nuorisopiirin tuore puheenjohtaja Joonas Holmén toteaa.

Vasemmisto haluaa riistää meiltä kodin, uskonnon ja isänmaan

Varsinais-Suomen KD Nuoret ottivat asiaan kantaa sen jälkeen, kun eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituspuolue Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaati muutosta kirkkoon kuuluvien lasten opetukseen.

Alanko-Kahiluodon mielestä kirkkoon kuuluvilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen väliltä. Alanko-Kahiluodon mukaan kyseessä on selkeä epäkohta lasten oikeuksien toteutumisessa. Myös opetusministeri Li Andersson on ilmoittanut ajavansa uskonnonopetukseen suurta muutosta.

– Nyt vastuuttomat vasemmistopuolueet on jälleen päästetty vallankahvaan ja seuraukset ovat sen mukaisia. Vasemmisto haluaa riistää meiltä kodin, uskonnon ja isänmaan, kokouksessa vieraillut Kristillisdemokraattien 2. varapuheenjohtaja Viljami Haavisto sanoo.

Varsinais-Suomen KD Nuoret muistuttavat, että suomalainen uskonnonopetus on laadukasta ja sen arvoa ei tule pyrkiä kyseenalaistamaan vastaavin avauksin.

– On huomioitava myös, että peruskouluikäiset ovat erityisen alttiita ryhmäpaineelle ja muutamakin äänekäs elämänkatsomustiedon oppilas voisi tällaisessa tilanteessa iskostaa toisen lapsen päähän ajatuksen uskonnonopetuksesta luopumisesta.

– Tällaisin avauksin pyritään valitettavasti kyseenalaistamaan niin kotikasvatuksen suuntaviivat kuin perheiden yhteiset päätökset, kannanotossa todetaan.

Ylös