– Suomella ei ole varaa siihen, että maatalous ajetaan alas, Peter Östman muistuttaa hallitusta

26.11.2019 klo 15:05 Politiikka Samuli Rissanen

Maatalousyrittäjät ovat olleet viime vuosina kovilla poikkeavien sääolosuhteiden vuoksi. Nyt uhkaa leikkaus Suomen EU:lta saamiin maataloustukiin.

– Suomella ei ole varaa siihen, että maatalous ajetaan alas, Peter Östman muistuttaa hallitusta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman muistuttaa hallitusta, että Euroopan komission julkaiseman esityksen mukainen leikkaus Suomen maataloustukiin ei ole hyväksyttävä ja esityksen toteutuminen tulee pyrkiä estämään.

Suomen saamat tuet ovat jälleen vaakalaudalla, kun Britannian EU-eron myötä syntyvää rahoitusvajetta EU-budjetissa yritetään paikata.

– Maataloustuet tulee säilyttää nykytasollaan ja maatalousyrittäjille tulee tarvittaessa myöntää kriisitukia. Suomella ei ole varaa siihen, että maatalous ajetaan alas, Peter Östman muistuttaa hallitusta.

– Koko maa tulee säilyttää asuttuna. Tämä ei onnistu ilman kestävää ja maatalousyrittäjien ongelmat huomioivaa maatalouspolitiikkaa.

Maatalousyrittäjät ovat erityisesti olleet viime vuosina kovilla poikkeavien sääolosuhteiden vuoksi, hän sanoo.

– Koko maa tulee säilyttää asuttuna. Tämä ei onnistu ilman kestävää ja maatalousyrittäjien ongelmat huomioivaa maatalouspolitiikkaa.

Östman piti kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa, joka keskusteli hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023.

Östman muistutti, että julkinen talous ei tule olemaan tasapainossa ja julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen tulee kasvamaan.

Hallituksen pitäisikin hänen mukaansa muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa.

– Tarvitaan toimia, joiden avulla ruokitaan talouskasvua ja kannustetaan yrittäjyyteen. Työllisyyttä lisäävien toimien lisäksi tarvitaan kiireellisesti sosiaaliturvan uudistusta. Kristillisdemokraattien esittämä Kannustava perusturva -malli ratkaisee monia nykyisen järjestelmän ongelmia: poistaa tuloloukkuja ja kannustaa työn vastaanottamiseen, Östman kertasi.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota oikeusministeriön hallinnonalan rahoituksen riittävyyteen ja tuonut esille, että riittämätön rahoitus tulee johtamaan kansalaisten oikeusturvan heikkenemiseen.

– Tämä on entistä tärkeämpää nyt, kun poliisin aika menee Raamatun tutkisteluun ja vanhojen sketsiohjelmien katseluun, Östman muistutti.

Östmanin koko puhe on luettavissa tästä.

Ylös