”Reservin omaehtoinen ampumaharjoittelu mahdollistettava” – Essayah kysyi hallitukselta resurssien riittävyydestä

28.11.2019 klo 12:03 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kysyi kirjallisessa kysymyksessä, aikooko hallitus turvata reserviläisjärjestöjen riittävät resurssit ja varmistaa, että ampumaharjoittelun edellytykset turvataan.

Maanpuolustusjärjestöjen rooli reserviläisten osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä on keskeinen.

– Koska puolustuksemme nojaa osaavaan reserviin, on tärkeää, että reservin omaehtoinen ampumaharjoittelu mahdollistetaan ylläpitämällä koko maan laajuista ampumarataverkostoa, Sari Essayah muistutti kirjallisessa kysymyksessään.

Puolustushallinto on tekemässä merkittäviä uudistuksia.

– Nillä on taloudellisia ja toiminnallisia heijastevaikutuksia maanpuolustusjärjestöjen toimintaan. Näiden uudistusten kautta maanpuolustusjärjestöihin kuuluvat saavat lisää mahdollisuuksia osallistua maanpuolustukseen.

– Puolustushallinnon näkökulmasta maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan parhaiten uudistusten ja puolustusvoimien välillisen tuen kautta. Tähän puolustusselonteko on hyvä työkalu.

Vaikka reserviläisjärjestöille ei nyt olekaan lupausta lisärahoituksesta, helpottuu reserviläisten ampumaharjoittelun toteuttaminen kuitenkin

Puolustusministeri Antti Kaikkonen yhtyy näkemykseen, jonka mukaan reserviläisten ampumaharjoittelu ja siihen liittyvien edellytysten turvaaminen ovat tärkeä osa reservin suorituskykyä.

Uuden lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta myötä puolustusvoimia palvelevan reserviläisten ampumatoiminnan toteuttaminen helpottuu. Puolustushallinnon toimet aselupa-anomusten käsittelyssä eivät aiheuta kustannuksia luvan anojalle.

– Vaikka reserviläisjärjestöille ei nyt olekaan lupausta lisärahoituksesta, helpottuu reserviläisten ampumaharjoittelun toteuttaminen kuitenkin, Essayah toteaa.

Muiden toimijoiden kuten ampumaseurojen ja maanpuolustusjärjestöjen on nimittäin myös mahdollista käyttää puolustusvoimien ampumaratoja, jos puolustusvoimien oma käyttötarve sen mahdollistaa ja viranomaisluvat sen sallivat.

– Muiden toimijoiden kanssa puolustusvoimat sopii ampumaratojen käytöstä erikseen.

Sari Essayah muistuttaa KD-Lehdelle, että huoli harjoittelun toteutumisesta on noussut esiin niin ampumaurheilijoiden kuin reserviläistenkin puolelta.

– Tätä asiaa ajettiin myös Kristillisdemokraattien Oulun puoluekokouksen aloitteissa elokuussa, Essayah kertoo.

 

 

Ylös