– Viime hallituskaudet ovat osoittaneet, kuinka vaikea on viedä läpi suuria uudistuksia ilman riskiä perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta, Essayah muistutti hallitusta

18.12.2019 klo 13:32 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien Sari Essayah halusi selvittää, onko hallitus aikeissa kehittää lainvalmistelun laatua ja esitysten perustuslaillisuuden selvittämistä etupainotteiseksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kysyi hallitukselta, aikooko se selvittää mahdollisuutta perustaa Suomeen perustuslakituomioistuin valvomaan lakiesitysten perustuslainmukaisuutta sekä perustuslain toteutumista.

Essayah’n mukaan hänen kysymyksensä tähtäyspisteenä oli lainvalmistelun laadun kehittäminen. Nykytilanteessa lainsäädäntötyön perustuslaillinen arviointi tapahtuu liian takapainotteisesti, minkä vuoksi painotusta tulisi siirtää enemmän valmisteluvaiheeseen.

Viime hallituskauden sote- ja maakuntauudistuksessa ilmeni perustuslaillisia haasteita jo lainvalmisteluvaiheessa, mutta hallituksen esitykset tuotiin tästä huolimatta eduskuntaan.

– Tämän vuosikymmenen hallituskaudet ovat osoittaneet, kuinka haasteellista on viedä läpi suuria uudistuksia ilman riskiä perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta, Sari Essayah arvioi.

Esimerkiksi viime hallituskauden sote- ja maakuntauudistuksessa ilmeni perustuslaillisia haasteita jo lainvalmisteluvaiheessa, mutta hallituksen esitykset tuotiin tästä huolimatta eduskuntaan.

– On syytä pohtia, tulisiko korkeimmat oikeudet osallistaa lakiesitysten ennakkotarkastukseen. Riippumaton ja itsenäinen perustuslakituomioistuin voisi arvioida perustuslainmukaisuutta nykyistä varhaisemmassa lainvalmistelun vaiheessa jälkivalvonnan toteuttamisen lisäksi, Essayah esittää.

Hallituksen mukaan valtiosääntötuomioistuimen tarvetta ei ole nykyisessä tilanteessa tarpeen laajemmin selvittää. Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan paremman sääntelyn kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa.

Ylös