Kristillisdemokraatit jakavat huolen ilmastonmuutoksesta, mutta ovat kriittisiä keinojen suhteen, Asmo Maanselkä kertoo tuoreesta jäsenkyselystä

20.2.2020 klo 14:55 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien jäsenet jakavat huolen ilmastomuutoksesta suomalaisten tapaan. Sen sijaan keinojen suhteen kristillisdemokraatit ovat kriittisiä.

Puoluesihteeri Asmo Maanselän mukaan on hyödyllistä kysyä oman kentän mielipidettä asioista, joista on olemassa myös tietoa koko väestön suhtautumisesta.

Kristillisdemokraatit suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjumiseen samalla tavalla kuin suomalaiset keskimäärin. Jäsenistöltä kysyttiin samoja kysymyksiä kuin EVA kysyi kesällä 2019 koko väestöltä. Ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin vastasi 510 kristillisdemokraattien jäsentä.

KD:n jäsenet vastasivat pääosin myöntävästi kysymykseen ”saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi olen valmis tinkimään omasta elintasostani”. Samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä oli 61,7 % jäsenistöstä. Suomen kansalaisten keskuudessa vastaava lukema oli 58 %.

Kristillisdemokraatit ovat siten yhtä huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin väestö ylipäätään, mutta ovat skeptisempiä keinovalikoiman suhteen. Sellaiset toimet kuten yksityisautoilun vähentäminen tai lihan syönnistä ja maidon juonnista luopuminen ei saa KD:n jäsenistön kannatusta.

Sen sijaan kristillisdemokraatit olisivat valmiimpia vähentämään esimerkiksi lentomatkailua. Lentoveron kaltaiset toimenpiteetkin päästöjen kompensoimiseksi saavat vastakaikua.

–– Sain paljon palautetta siitä, miksi kysymykset olivat tietynlaisia. Tähän on syynsä. On hyvä jos löytyy valmis kysymyspatteristo, josta ilmenee koko väestön näkemys. Näin pystyy myös vertaamaan, miten jäsenistön mielipide eroaa yleisestä mielipiteestä

Kristillisdemokraatit ovat kriittisiä myös ilmastonmuutoksen torjumiseen esitettyjen keinojen taustalla olevan tiedon todenperäisyydestä.

Kysymykseen ”Ilmastonmuutoksesta ja keinoista, joilla siihen voi vaikuttaa, liikkuu niin paljon epämääräistä tietoa, että on vaikea tietää, mikä vaikutus omilla toimilla on” vastasi täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä 72,4 prosenttia KD:n jäsenistä.

EVA:n tutkimuksessa koko väestöstä vastaavalla tavalla ajatteli 52 prosenttia.

Puoluesihteeri Asmo Maanselkä pitää hyvänä kysellä kuukausittain jäsenistöltä ajankohtaisia kysymyksiä. Ilmastoaiheesta löytyi EVA:n tuore tutkimus vuodelta 2019, jonka kysymyksiä pystyi hyödyntämään pohjana.

–– Sain paljon palautetta siitä, miksi kysymykset olivat tietynlaisia. Tähän on syynsä. On hyvä jos löytyy valmis kysymyspatteristo, josta ilmenee koko väestön näkemys. Näin pystyy myös vertaamaan, miten jäsenistön mielipide eroaa yleisestä mielipiteestä, Maanselkä perustelee.

Ylös