”Hyvä ehdokas on sellainen, jolla on halu vaikuttaa”

24.2.2020 klo 09:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kuvaa kuntavaaleja maanläheisiksi, joissa ehdokkaiden määrä ratkaisee. – Hyvä ehdokas on sellainen, jolla on halu vaikuttaa, hän sanoo.

Kristillisdemokraatit ovat kuntapuolue, jolla on kannatukseensa nähden kohtalaisen paljon kuntavaltuutettuja. Kristillisdemokraattien viime kuntavaaleissa keräämät 316 valtuutettua on ripoteltu ympäri Suomen, aivan maan eteläkärjestä pohjoista Lappia myöten.

Kristillisdemokraattien kuntavaalitulos tehtiin viimeksi noin 2000 ehdokkaan voimin. Essayah’n mukaan kuntavaaleissa ehdokaslistojen on syytä pullistella, mikäli niissä aiotaan menestyä.

– Mikäli haluamme tehdä paremman tuloksen kuin viime kuntavaaleissa, ehdokkaita on oltava selvästi enemmän. Kuntavaalit ovat volyymivaalit, Sari Essayah sanoo.

– Kuntavaalit ovat volyymivaalit. Kahdella tuhannella ehdokkaalla saamme korkeintaan nykyisen määrän valtuutettuja ja noin neljän prosentin kannatuksen. Jos haluamme parantaa tulosta, ehdokkaita on oltava nyt enemmän.

Kuntavaalien ehdokasasettelu on jo käynnistynyt, mutta ei vielä kaikkialla. Essayah muistuttaa, että viime vaaleissa Suomesta löytyi 70 kuntaa, jossa ei kristillisdemokraateilla ollut omaa ehdokasta.

– Tähän on tultava muutos, näitä kuntia ei saisi olla ainuttakaan. Samoin niissä kunnissa, joissa läpimeno on vaikeaa, ovat vaaliliitot erinomainen vaihtoehto.

Viime vaaleissa tarkassa seurannassa oli se, miten 20 suurimmassa kasvukeskuksessa pärjättiin, koska siellä ehdokasvolyymilla on erityisen paljon merkitystä.

Nytkin puolet ehdokasmäärästä pitäisi tulla suurimmista kaupungeista.

28 prosenttia kaikista äänistä tulee Helsingistä ja Uudeltamaalta, joten siellä täydet listat ovat edellytys menestymiselle. Alue on kristillisdemokraateille haasteellinen, mutta ei toivoton.

– Loppujen lopuksi haastamme valtuutettujen lukumäärässä jo Helsingissä ja Uudellamaalla jopa keskustaa, Essayah vertaa.

Tällä hetkellä kristillisdemokraattien piirit sulattelevat omia ehdokastavoitteitaan. Essayah mainitsee, että reilua ehdokasmäärien kasvua on tavoiteltava kaikkialla, mutta tärkeintä on piirien ja osastojen oma sitoutuminen tehtävään.

Kuntavaaleissa valtakunnallisesti tunnetut nimet paistattelevat ääniharavina etenkin Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Kuntavaalit ovat kuitenkin eduskuntavaaleihin verrattuna varsin maanläheiset.

Usein ehdokas voi olla paikallisesti tunnettu; esimerkiksi hoitajat, poliisit, urheiluseuroissa ja paikallisissa yhdistyksissä toimivat voivat kerätä itselleen mukavan äänisaaliin. Joskus riittää, jos omaa laajan perhe- ja tuttavapiirin, ja saa äänestäjänsä liikkeelle.

– Verkottuminen on tärkeää. Omasta harrastuspiiristä tai seurakunnasta voi saada itselleen tukijoukkoa, jotka voivat moninkertaistaa vaalituloksen.

Essayah’n kriteerit hyvälle ehdokkaalle ovat väljät; monenlaiset persoonat pärjäävät vaaleissa.

– Rimaa ei saa asettaa itselleen liian korkeaksi; tärkeää on, että on halu vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Se voi olla vaikkapa kyläkoulu, lasten harrastusmahdollisuudet tai vanhustenhoito, hän sanoo.

Mikäli päättää lähteä ehdokkaaksi, pitää olla myös valmis vastuuseen. Esimerkiksi Essayah’n kotikunnassa Lapinlahdella kaikki halukkaat ehdokkaat päätyivät vähintään lautakuntatyöhön varajäseniksi.

Kuntatalous keskimääräisesti on joka paikassa haasteiden edessä, ja siihen nivoutuu sosiaali-ja terveydehuollon ja vanhustenhoidon kysymykset. Valtaosa kuntien budjeteista menee näihin momentteihin.

– On tärkeä miettiä myös kunnan elinvoimaisuutta, että löytyy työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia, koska ne vetävät puoleensa

Koulujen joulujuhla- ja Suvivirsi-keskustelussa sekä seurakuntien tai muiden tahojen vierailukäytännöissä on huomioitava, että näitä päätöksiä tehdään kunnan sivistyslautakunnissa jakoulujen johtokunnissa, joissa kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat päätetään.

– Näissä asioissa vaikuttamisen paikat ovat nimenomaan kunnissa.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021 järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa aikavälillä 7.–13. Huhtikuuta.

Vaaleissa valitaan kaikki kunnanvaltuustot Manner-Suomen kuntiin seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ehdokasasettelu päättyy 18.3.2021

 

Ylös