– Hallituksen pitäisi kannustaa perheellistymiseen, ei päinvastoin, Sari Essayah muistuttaa, että raskaus voi ajaa naisyrittäjän taloudellisesti ahtaalle

26.2.2020 klo 13:31 Eduskunta Samuli Rissanen

– Lasta odottavat naisyrittäjät ovat ajautumassa taloudellisesti ahtaalle alkuvuodesta voimaan astuneen vanhempainpäivärahauudistuksen ja siitä seuranneen kaventuneen valinnanvapauden takia, Sari Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii kirjallisella kysymyksella hallitukselta vastausta siihen, millä toimilla hallitus aikoo korjata vanhempainpäivärahauudistuksesta seuranneen ongelman.

– Hallituksen tulisi edistää toimia, jotka kannustavat perheellistymiseen – ei päinvastoin.

Uudistuksen myötä yrittäjien äitiysrahojen määräytymisperusteet ovat muuttuneet siten, että päivärahan tuloperusteena on 6 kuukauden sijaan 12 kuukauden tarkastelujakso.

Essayah ehdottaa tarkastelujakson laskemista kaikille 3 kuukauteen, joka helpottaisi niin yrittäjiä kuin pätkätöitä tekeviä.

Erityistilanteissa päivärahan tuloperusteena on nytkin 3 kuukauden tarkastelujakso, mutta ne ovat tiukasti rajattuja. Korkeammat tulot eivät ole selvästi enää peruste vaihtoehtoisen tarkastelujakson käyttöön.

– Tilanteessa, jossa Suomi kärsii ennätyksellisen alhaisesta syntyvyydestä ja yhä synkkenevästä julkisen talouden tilasta, emme voi olla päätöksillämme lisävaikeuttamassa suomalaisten mahdollisuutta toteuttaa lapsitoiveitansa.

– Hallituksen tulisi edistää toimia, jotka kannustavat perheellistymiseen – ei päinvastoin. Päivärahajärjestelmän kehittämisestä tulisi käydä keskustelua heidän kanssaan, joita se eniten koskettaa, Essayah sanoo.

Aiemmin yrittäjä on ehtinyt nostaa YEL-maksuaan, kun hän on huomannut tulleensa raskaaksi, jolloin hän on pystynyt turvaamaan tuloja myös äitiysajalle.

– Korkeammat tulot eivät ole selvästi enää peruste vaihtoehtoisen tarkastelujakson käyttöön, Essayah huomauttaa.

Nykymallissa lapsen syntyminen pitäisi tietää vuotta etukäteen, mikä on Essayah mielestä kohtuuton vaatimus ottaen huomioon, ettei lapsen saaminen ole itsestään selvyys.

Ylös