– Lapsen oikeus rokotussuojaan ei saa vaarantua vanhempien erimielisyyden vuoksi, Päivi Räsänen sanoo

26.2.2020 klo 16:23 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kysyy, aikooko hallitus valmistella lakiesityksen lasten terveyden turvaamiseksi tilanteissa, joissa lapsen huoltajien näkemykset eroavat toisistaan.

Räsänen haluaa, että hallitus varmistaa terveydenhoitoalan ammattilaisten oikeusturvan näissä tilanteissa.

Kristillisdemokraattien kansanedutaja Päivi Räsänen kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miten se aikoo turvata lasten terveyden tilanteissa, joissa huoltajien näkemykset lapsen hoidosta eroavat toisistaan.

Räsänen kysyy myös terveydenhoitoalan ammattilaisten oikeusturvan varmistamisesta näissä tilanteissa.

– Tärkeintä on, että pystytään varmistamaan lapsen turvallisuus tilanteissa, joissa huoltajilla on eriävä näkemys hoidosta

– Tärkeintä on, että pystytään varmistamaan hoidostaan päättämään kykenemättömän lapsen turvallisuus tilanteissa, joissa huoltajilla on eriävä näkemys hoidosta. Vastaavasti terveydenalan ammattilaisten oikeusturva edellyttää, että lakia tullaan täsmentämään, Räsänen painottaa.

Räsäsen kysymyksen taustalla on ollut oikeusasiamiehen vuoden 2019 lopussa käsittelemä ratkaisu, jossa katsottiin kaupungin kouluterveydenhuollossa ja neuvolapalveluissa menetellyn virheellisesti. Kantelijan lapsille oli annettu MPR-rokotteet ilman toisen huoltajan suostumusta.

Lasten osalta oli ollut tiedossa lähestyvä matka tuhkarokon epidemia-alueelle, ja kaupungin puolelta oli arvioitu, että lasten rokottamisen voitiin katsoa olevan potilaslain tarkoitettua uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa, jota huoltajalla ei ole oikeutta kieltää.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan käsityksen mukaan oikeustila asiaan liittyvän sääntelyn osalta ei kuitenkaan ole täysin selvä, mutta tapauksessa oli tehty lapsen etuun liittyvää intressipunnintaa, minkä perusteella oli päädytty rokotusratkaisuun toisen huoltajan vastustuksesta huolimatta.

Koska laissa ei ole säädetty kyseiseen tapaukseen soveltuvaa poikkeusta huoltajien yhteistoimintavelvoitteeseen, oikeusasiamies katsoi, että lasten rokottaminen oli edellyttänyt molempien huoltajien suostumusta. Koska terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedossa neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on ollut huoltajien eriävät mielipiteet eikä toimenpiteille ole myöskään ollut laissa säädetyn viranomaisen lupaa, lapsille ei olisi tullut antaa rokotuksia.

– Kyseinen tapaus osoittaa, että lainsäädäntöä tulee potilaslain ja huoltajien yhteistoimintavelvoitteen osalta täsmentää.

– Rokottamisen lisäksi on myös muita tähän rinnastettavia tilanteita, jolloin yhteistoimintavelvoitteesta poikkeamista joudutaan käytännössä pohtimaan, Räsänen arvioi.

Ylös