”Luvatut 7500 poliisia ei riitä” – Poliisien työmäärä kasvaa ja väkivalta kentällä lisääntyy

27.2.2020 klo 15:57 Kotimaa Merja Eräpolku

Yli puolet poliiseista kokee työhyvinvoinnin heikentyneen. Jatkuva kiire ja henkilöstövajaus kuormittavat. Lisääntyvä väkivalta kentällä uhkana työturvallisuutta.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton viime syksynä toteuttamasta jäsenkyselystä selviää, että työpaikoilla voidaan huonommin. Yhteensä 58 prosenttia järjestön 3400 jäsenestä kertoo, että työviihtyvyys on heikentynyt. Tärkeimpänä syynä on liian vähäinen henkilöstömäärä suhteessa työmäärään.

Tekijöitä on koko ajan vähemmän samalla kun työmäärä ja työn vaatimukset kasvavat. Kenttäpoliiseista 70 prosenttia on kokenut fyysistä väkivaltaa työssään.

Resurssien ja ajanpuutteen takia moni kokee riittämättömyyden tunnetta, vastauksista käy ilmi, että työmoraali on koetuksella. Yli puolet kaikista vastaajista kokee turhautumisen tunnetta säännöllisesti.

– Kiireessä laatu kärsii ja töitä joudutaan priorisoimaan rankalla kädellä. Poliisin tutkinnassa juttuja keskeytetään ja kentällä poliisi hoitaa yhä useammat hälytystehtävän puhelimitse, silloinkin, kun paikalle pitäisi mennä. Kärsijänä tässä on kansalainen, Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne kiteyttää.

Turhautumista aiheuttaa lisäksi se, ettei palkkaus ole noussut, vaikka tehtävämäärät ja tehtävien vaativuus ovat lisääntyneet.

Lisäksi moni vastaaja kertoo tuntevansa, ettei työnantaja pidä huolta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, eikä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ole.

Kaikista vastaajista lähes puolet harkitsee alanvaihtoa: joka kahdeksas ja joka kolmas toisinaan.

– Nämä ovat todella huolestuttavia signaaleja kentältä. Koko sisäisen turvallisuuden ketju, poliisi, hätäkeskuslaitos ja oikeushallinto, pitää säilyttää toimintakykyisenä, Rinne korostaa.

Vastauksista käy ilmi, että asiakkaat ovat entistä aggressiivisempia, kunnioitus poliisia kohtaan on heikentynyt ja vastassa on yhä useammin puukkoa, astaloita ja aseita. Väkivalta on moninaista.

Poliiseista yli puolet näkee jengirikollisuuden lisääntyneen omalla alueellaan. Kansainvälinen ja rajat ylittävä rikollisuus lisääntyy, mutta viitteitä on myös nuorten jengeistä.

”7500 poliisia ei riitä”

Kyselyyn vastanneiden mielestä hallitusohjelmaan kirjattu poliisien määrän lisäys 7500 poliisiin ei riitä takaamaan suomalaisten turvallisuutta. Näin on vastannut poliiseista 85 prosenttia.

Ruotsissa kasvatetaan nyt poliisien määrää tuhansilla ja palveluksesta jo lähteneitä houkutellaan takaisin. Suomessa tämä kehitys ja sen tuomat kustannukset voitaisiin vielä välttää, vastaajat huomauttavat.

– Meidän viestimme on selvä. Kentän hätä on otettava tosissaan. Äärirajoilla kukaan ei jaksa tehdä hyvää tulosta, Rinne kiteyttää.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ei ole yllättynyt kyselyn tuloksista.

– Poliisin kokemukset niin työvoiman riittämättömyydestä kuin työn haastavuuden ja vaarallisuuden kasvusta on otettava vakavasti.

Entinen sisäministeri muistuttaa, että turvallisuuden varmistaminen kuuluu valtion tärkeimpiin tehtäviin. Järjestäytynyt ja vakava rikollisuus ovat lisääntynyt, ja rikollisuudesta on tullut yhä kansainvälisempää. Terrorismin ja kyberrikollisuuden uhka on kasvanut.

– Poliisin toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava. KD on esittänyt poliisien määrän kasvattamista tuhannella henkilötyövuodella. Myös haja-asutusalueiden resurssit on turvattava.

– Esimerkiksi nuorten keskuudessa leviävään huumeiden käyttöön on kyettävä vastaamaan myös poliisin taholta. Rikosten tehokas torjunta edellyttää määrätietoista ja laajaa viranomaisyhteistyötä, Räsänen sanoo.

Ylös