”Ajankohta on mahdollisimman huono” – Sari Essayah ei hyväksy EU:n kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestelyn aikaistettua käyttöönottoa

13.3.2020 klo 15:01 Politiikka Samuli Rissanen

– Suomen on torjuttava suurten riskien vuoksi EU:n yhteisen kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestelyn aikaistaminen, Sari Essayah vaatii.

Kristillisdemokraatit eivät hyväksy EU:n yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettua käyttöönottoa vuoden 2024 alusta, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo.

Eduskunnan Suuren valiokunnan jäsenenä Essayah on jättänyt asiaa koskevaan lausuntoon eriävän mielipiteen. Siinä hän esittää Suurelle valiokunnalle, että neuvottelujen tavoitteena tulee olla ehdotuksen hylkääminen.

Essayah’n mielestä on erityisen moitittavaa, että vaikutuksia Suomen vakuusjärjestelyihin ei selvitetä etukäteen.

Mekanismin käyttöönoton aikaistamisen vaikutus olisi hänen mukaansa Suomen pankeille haitallinen.

– Maailmantaloudessa on tällä hetkellä erityisen suuria riskejä, jotka voivat heijastua nopeasti pankkisektorin vakauteen, joten ajankohta edistää aikaistettua käyttöönottoa on mahdollisimman huono. Pankkiunionin jäsenmaiden pankkisektorien riskit vaihtelevat muutoinkin suuresti, Essayah muistuttaa.

Lisäksi Suomen Kreikka-lainan vakuudet olisivat vaarassa, sillä ERVV-tukien siirto Euroopan vakausmekanismiin edellyttäisi kreikkalaisten pankkien kanssa sovittua järjestelyä koskevien sopimusten neuvottelua uudelleen.

– Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen siten, että mahdollistetaan Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) liittäminen siihen myöhemmässä vaiheessa avaa mahdollisuuden vaarantaa Suomen Kreikka-lainan vakuudet, hän perustelee.

– Monissa jäsenmaissa on pankkisektorilla tehottomuutta ja ylikapasiteettia, ja siksi pankkeja tulee kaatumaan lähivuosina. Vaikka Suomen hallituksen kanta on kriittinen, niin jäsenmaiden pankkisektorin riskittömyyden ja yksittäisten pankkien riittävän riskittömyyden arviointiin valtioneuvosto ei kuitenkaan aseta kriteerejä, Essayah toteaa.

Ylös