”Nyt on tehtävä kaikki mahdollinen” – Sari Essayah vaatii lisää suojavarusteita ja koronavirustestejä sekä suoraa tukea yrittäjille

26.3.2020 klo 19:38 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa lisäpanostuksia suojavarusteiden hankkimiseen ja koronavirustestaamisen lisäämiseksi. Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta vaatii poliisille ja rajavartijoille lisää resursseja.

Essayah on pääosin tyytyväinen 800 miljoonan euron yrityspakettiin, mutta esittää siihenkin lisäpanostusta.

–  Tässä tilanteessa valtion pitää tehdä kaikkensa, jotta terveydenhuolto ja muut yhteiskunnan keskeiset toiminnot saavat tarvittavat resurssit. Samalla hallituksen pitää ryhtyä välittömästi vaikuttaviin toimenpiteisiin vähentääkseen rajoitustoimien taloudellisia vaikutuksia, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti eduskunnan käsitellessä koronaviruksen tuhojen paikkaamiseen kohdistettavaa lisätalousarvioita.

Essayah jätti valtiovarainvaliokunnassa kristillisdemokraattien vastalauseen ja sen mukana  lisäpanostuksia niin terveydenhuollolle, yrittäjille kuin poliisille ja rajavartiolaitoksellekin. Yhteensä KD:n esittää lisäpanostuksia 135 miljoonan edestä.

Essayah on tyytyväinen, että valiokunnassa saatiin jo 800 miljoonaa lisäys koronaviruksen runteleman elinkeinoelämän tukemiseen. Aiemmassa hallituksen pohjaesityksessä summa oli vain 200 miljoonaa.

– Tämä on historiallinen lisäys, varmasti koskaan aikaisemmin eduskunta ei ole tehnyt näin mittavia muutoksia hallituksen pohjaesitykseen. Tämä kyllä osoittaa tilanteen erikoislaatuisuuden, Essayah kertoo KD-Lehdelle.

– Meillä pääpaino on suorassa tuessa. Asiakaspinnassa olevilla yrityksillä kysyntä on loppunut kuin seinään. Kiinteät kulut, kuten vuokrat jäävät rasittamaan yrittäjää ja näihin tarvittaisiin suoria tukia

Hänen mukaansa tukisummaa yrityksille on pitkin viikkoa hilattu ylöspäin, sillä lomautusuutiset ja yrittäjien ahdinko on kiertynyt päättäjien eteen. Viimeisimpänä yrittäjien ahdinkouutisena tuli ravitsemisliikkeiden sulkeminen.

Hallituksen toimenpiteet purevat, kun irtisanomisten sijaan voi lomauttaa nopeasti ja yrittäjä itsekin on oikeutettu työttömyysturvaan. Essayah’n mukaan juoksevista kuluista ei kuitenkaan ole riittävästi huolehdittu.

Kristillisdemokraatit esittävätkin vastalauseessaan vielä 100 miljoonan lisäystä koko momentille, joista 85 miljoonaa lisää pk-yrityksille jo tässä vaiheessa.

– Meillä pääpaino on suorassa tuessa. Asiakaspinnassa olevilla yrityksillä kysyntä on loppunut kuin seinään. Kiinteät kulut, kuten vuokrat jäävät rasittamaan yrittäjää ja näihin tarvittaisiin suoria tukia.

Essayah’n huolena on tässä tilanteessa erityisesti toiminimellä tekevät pienet yrittäjät.

Essayah muistuttaa, että kunnat, yritykset ja toimentulonsa menettävät yksityiset ihmiset tarvitsevat välittömästi tukea päästääkseen vaikean tilanteen yli.
–  Muuten edessä on konkurssiaalto ja pitkäaikaiset negatiiviset vaikutukset työllisyyteen.

Toimiin on hänen mukaansa ryhdyttävä välittömästi. Sitä auttanee se, että kunnissa elinkeinovastaavat voivat kanavoida kriisitukia ja yrittäjien paperisota jää siten pienemmäksi.

Kristillisdemokraatit vaativat lisäystä myös sosiaali- ja terveysministeriön rahoitukseen. Essayah pitää huolestuttavana, että suojavarusteista on pulaa. KD vaatiikin määrärahan lisäämistä vielä 10 miljoonalla ja kotimaisen tuotannon käynnistämistä.

– Päätös avata huoltovarmuusvarastot ja keskittää hankintoja on oikea. Suojavarusteiden hankintoihin tarvitaan kuitenkin selkeä lisäpanostus tässä tilanteessa.

Tällä hetkellä tarvitaan sairaanhoidon henkilökunnan pikakoulutusta ja myös lisää henkilökuntaa. Myös testaustoimintaa on lisättävä; Essayah muistuttaa, että laajalla testaukselle on merkittävä rooli niissä maissa, joissa tilanne on saatu jo paremmin hallintaan.

– Viruksen leviämisen hidastamisessa avainasemassa on testaus. Sairastuneet pitää pystyä tunnistamaan, jotta heidät voidaan eristää tehokkaasti ja kohdentaa oikeinaikaisesti hoitotoimenpiteitä.

Sekä poliisi että rajavartiolaitos tarvitsevat Essayah’n mukaan niin ikään lisäresursseja nyt, kun Uusimaa aiotaan eristää muusta Suomesta.

Kristillisdemokraatit painottavat vastalauseessaan sitä, että ihmishenkien pelastaminen on tällä hetkellä ehdoton ykkösprioriteetti.

Essayah pitää oikeana päätöstä velvoittaa yli 70-vuotiaat eristäytymään. Näin pyritään suojelemaan niitä ihmisiä, joille koronavirus on kaikkein vaarallisin.
–  Kotihoidon työntekijät tarvitsevat suojavarusteita ja sairastuneiden kotihoidon työntekijöiden tilalle tarvitaan lisähenkilökuntaa. Samoin vanhustenhoidon resursseja pitää lisätä.

Ylös