Jäsenistö arvioi KD:n toimineen hyvin koronakriisissä, myös hallitus saa tukea, vaikka tiukemmillekin toimille löytyy kannatusta

16.4.2020 klo 10:51 Kenttätoiminta Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattien jäsenistö on korona-aikana monella tavoin tyytyväistä porukkaa. Puolueen politiikka ja viestintä kriisin aikana saavat jäsenkyselyssä hyvän, jopa kiitettävän arvosanan.

Melko tyytyväisiä ollaan myös hallitukseen toimenpiteisiin, tosin tiukemmallekin linjalle löytyisi tukea. Kristillisdemokraattien jäsenistölle sähköisesti lähetettyyn koronakyselyyn vastasi 690 puolueen jäsentä.

Pääsiäisviikolla sähköisesti Kristillisdemokraattien jäsenistölle lähetettyyn koronakyselyyn vastasi 690 henkilöä. Puoluesihteeri Asmo Maanselän 9. huhtikuuta sähköposteihin lähettämässä viestissä tiedusteltiin, mitä mieltä KD:n jäsenistö on koronakriisin aikana tehdyistä toimenpiteistä, sekä sitä, millainen rooli Kristillisdemokraateilla pitäisi olla kriisin keskellä.

– KD:n kansanedustajat ovat tuoneet esiin hyviä parannusehdotuksia ja tarvittaessa antaneet myös tukea hallituksen toimille. Tämä linja näyttää saavan selkeästi myös KD:n jäsenistön tuen, Asmo Maanselkä toteaa ja kiittelee vastaajia.

– Avoimissa palautteissa oli paljon hyviä huomioita ja ehdotuksia, mistä olen iloinen, hän kehaisee.

Kiitettävän (9-10) arvosanan KD-puolueen politiikasta ja viestinnästä kriisin aikana oli valmis vastaajista antamaan lähes 40 prosenttia vastaajista. Hieman enemmän piti KD:n toimintaa kahdeksikon arvoisena eli hyvänä.

Kristillisdemokraattien pitää tukea hallitusta ja välttää tarpeetonta kritisointia -väitteen kanssa samaa mieltä oli joka neljäs ja lisäksi melko samaa mieltä yli 40 prosenttia. Joka viides oli jokseenkin tai täysin eri mieltä.

Kuitenkin melko monen jäsenen mielestä KD:n pitää ajaa hallitusta tiukempaa linjaa, ja ihmisten toimintaa tulee voida rajoittaa nykyistä enemmän. Täysin samaa mieltä tästä oli joka kahdeksas ja jokseenkin samaa mieltä joka neljäs.

Selkeästi yli puolet vastaajista ajattelee, että Kristillisdemokraattien pitää haastaa hallituksen linjaa ja etsiä epäkohtia yhteiseksi parhaaksi.

Kyselyä tehtäessä oli Uudenmaan eristämispäätös voimassa. Myös tiukemmille toimille olisi löytynyt tukea.

Yli kolmannes vastaajista oli valmis antamaan hallitukselle arvosanan 8 (asteikolla 4-10) kriisitilanteen hoitamisesta tähän asti. Tyydyttävän (7) tai kiitettävän (9) oli antamassa reilu parikymmentä prosenttia vastaajista.

Kyselyä tehtäessä oli Uudenmaan eristämispäätös voimassa. Myös tiukemmille toimille olisi löytynyt tukea. Väitteen ulkonaliikkumiskielto tulisi saada koskemaan pahimpia Korona-alueita, kuten Uudenmaan maakuntaa kanssa samaa mieltä oli vajaa viidennes ja melko samaa mieltä reilu neljännes vastaajista. Ajatusta vastusti kolmannes ja joka viides ei osannut sanoa kantaansa.

Reilu puolet suhtautui myönteisesti ajatukseen siitä, että viranomaisten tulisi hyödyntää kännykästä saatavia paikkatietoja jäljittämään tartuntaketjuja esimerkiksi sairastuneen liikkeiden seurannan avulla. Joka kymmenes vastusti esitystä jyrkästi, ja melko eri mieltä oli joka kahdeksas. Kolme neljästä vastaajasta oli myötämielinen alkoholinmyynnin rajoituksille poikkeusaikana. Väitteen mökkipaikkakunnille menemistä karanteeniin ei voi suositella kanssa samaa tai melko samaa mieltä oli kaksi kolmesta.

Vajaa puolet oli jokseenkin samaa mieltä ja kolmannes täysin samaa mieltä siitä, että terveydenhoito on toiminut hyvin kriisin aikana. Jäseniltä kysyttiin myös, kuinka he ovat itse  voineet. Lähes kaikki vastanneet kertoivat jaksaneensa melko tai erittäin hyvin.

Ylös