”Kaikki hallintoa ja yrityksiä raskauttavat hankkeet harkittava uudelleen” – Päivi Räsänen romuttaisi kalliin henkilötunnushankkeen ensimmäisten joukossa

21.4.2020 klo 15:00 Eduskunta Samuli Rissanen

– Koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin, että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista, vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä. Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen sanoo.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen.

Kriisi koettelee myös suomalaisten kestokykyä ja sitkeyttä.

Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista.

– Erityisen tärkeää on nyt panostaa perheiden ja lasten hyvinvointiin, sillä ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa lasten laajamittaiseen syrjäytymiseen. Lapset joutuvat aikanaan koronavelankin maksamaan väestön ikääntymisen tuoman laskun lisäksi.

– Ideologisten hankkeiden rahoituksen sijaan resurssit pitää kohdentaa sinne, mistä niissä on kaikkein eniten hyötyä, Räsänen muistuttaa eduskuntaa, joka parhaillaan käy läpi hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa.

Kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet pitää Räsäsen mukaan harkita uudelleen

Hän kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi tarkoitettua omaisuuden myyntiä siirretään eteenpäin, mutta hankkeita edistetään. Kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet pitää Räsäsen mukaan harkita uudelleen.

Esimerkiksi hän nostaa hallitusohjelmaan kirjatun sukupuolineutraalin sosiaalitunnushankkeen, joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen miljardien kustannukset.

– Hanke pitää perua, Räsänen sanoo yksiselitteisesti.

Sen sijaan kristillisdemokraatit panostaisivat huoltovarmuuden parantamiseen. Kriittisiä tuotteita on alettava valmistaa kotimaassa. Maatalouden akuutin työvoimaongelman ja kroonisen kannattavuusongelman ratkaiseminen on entistäkin tärkeämpää.

Toisaalta, jotta koronaepidemiasta ei tule pitkäaikainen avoin piikki toistuville miljardiluokan lisävelanotoille, tarvitaan voimakkaita toimia sen nujertamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tulee yhdistää testaamiskapasiteetin lisäämiseen ja altistuneiden jäljittämiseen. Testaamismahdollisuuksista on myös tiedotettava paremmin ja kynnystä testaamiseen edelleen madallettava.

Ministeriöiden ja virastojen väliset arvovaltakysymykset eivät saa rajoittaa järjen käyttöä suojavarusteisiin liittyvissä ohjeistuksissa.

– Suojavarusteiden hankintaan pitää saada vauhtia ja varusteita jakaa kaikille tarvitseville, Räsänen muistuttaa sinnikkäästi.

Vaikka virheitä on tehty, hallitus ansaitsee hänen mukaansa tunnustuksen siitä, että alkuhitauden jälkeen vaikuttavilla toimilla tartunnat on saatu pysymään hallittavalla tasolla. Sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt.

”Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudistaa hallitusohjelma”

– Ihmettelen, että selonteossa lukitaan vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman kirjauksia. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudistaa hallitusohjelma, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat, ennen muuta väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen, eivät kuitenkaan häviä epidemian aikana.

– Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle. Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä.

Koulujen ja oppilaitosten etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat Räsäsen mukaan ennennäkemättömän tarpeen koulupudokkaiden ja syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen.

Käytettävissä olevat resurssit tarvittaisiin hänen mielestään erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin, minkä vuoksi on luovuttava ideologisesta ja kalliista esityksestä oppivelvollisuusiän korottamiseksi.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää, että vanhustenhoidon tason parantamisesta pidetään kiinni. Kustannuksia ei saa jättää kuntien harteille. JTS:n mukaan rahoitus hoidetaan lääkekorvauksien ja lääkärikäyntien KELA-korvauksien leikkauksella, digitalisaatiolla ja hankintojen tehostamisella.

– Näillä toimilla ei kateta kustannuksia, sen sijaan vaikeutetaan lääkäripalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta, Räsänen arvioi.

Ylös