Kristillisdemokraatit tuplaisivat ravintoloille suunnatun tuen ja jakaisivat sen oikeudenmukaisemmin

13.5.2020 klo 08:36 Politiikka Samuli Rissanen

Sari Essayahin mielestä ravintolatukeen varattu määräraha on liian alhainen tarpeeseen nähden.
Myös tuen kohdentamisessa on hänen mukaansa puutteita, ja siinä ei kattavasti huomioida erilaisten yritysten tarpeita.

– Ravitsemisyritykset ovat erittäin merkittäviä työllistäjiä, ja valtiovallan tulee siksi tällä tuella pyrkiä kaikin tavoin säilyttämään alan työpaikat ja auttamaan myöskin näitä yrityksiä pahimman kriisin yli, Essayah sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että tukea jaettassa työllistämisnäkökulma on ensisijainen tekijä ja toisena osana kohtuullinen hyvitys.

Kristillisdemokraatit aikoo omassa lisätalousarvioaloitteessaan esittää ravintolatuen nostamista 250 miljoonaan euroon ja myöskin sitä, että myöntämisperusteita laajennettaisiin niin, että voitaisiin huomioida paremmin erityyppisiä yrityksiä.

Hallituksen esityksessä ravitsemisyrityksille maksetaan hyvitystä rajoitusten alaisilta kuukausilta myynnin muutoksiin perusten niille, joiden huhtikuun 2020 myynti on ollut pienempi kuin tammi—helmikuun 2020 keskimyynti.

– Olisiko tätä tukea mahdollista jakaa alkuvuoden keskimyynnin sijaan, esimerkiksi katsomalla, millä tavalla vastaava ajankohta oli edellisenä vuonna tai sitten esimerkiksi koko viime vuoden keskimyynnin perusteella

Suomessa onkuitenkin hyvin lukuisia erilaisia kausiravintoloita ja myöskin pitopalveluyrityksiä, joilla on jatkuvia kiinteitä kuluja vuokratiloista ja joilla ei kuitenkaan välttämättä juurikaan kerry myyntiä alkuvuodesta, Nyt nämä yritykset ovat menettäneet myös kevään myynnin, ja samalla nämä näkymät tulevan kesänkin osalta saattavat olla varsin heikot.

– Olisiko tätä tukea mahdollista jakaa alkuvuoden keskimyynnin sijaan, esimerkiksi katsomalla, millä tavalla vastaava ajankohta oli edellisenä vuonna tai sitten esimerkiksi koko viime vuoden keskimyynnin perusteella, jolloinka tämmöiset erityyppiset kausivaihtelut tulisi paremmin huomioitua, Essayah pohti.

Hän uskoo, että leikkuri- ja liikevaihtorajoja tullaan vielä tarkastelemaan.

– On todellakin tärkeää huomioida se, että tässä ravitsemisalan yritykset ovat pystyneet kuitenkin tiukassa tilanteessa kehittämään liiketoimintaa ja säilyttämään osan myynnistään. Toivon mukaan tästä aktiivisuudesta ei toisaalta sitten myöskään rangaista, Essyayah muistutti.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mukaan on tärkeää, että tuki olisi myös oikeudenmukainen ajatellen erilaisia ravintolayrittäjiä.

– Monet ravintolat Suomessa ovat kausiravintoloita, joiden pääsesonki on nimenomaan kevät ja kesä, ja jos nyt tuet lasketaan tämän ehdotuksen mukaisesti, niin suuri osa ravintoloista joutuu epäoikeudenmukaiseen asemaan.

– Toisaalta vastaavasti talvisesonkipaikat, jotka ovat tehneet hyvää tulosta tammi—helmikuussa ja joille toukokuu olisi jo hiljainen kuukausi, saavat suhteessa enemmän tukea, Räsänen muistutti.

Ylös