– Hallituksen on kerrottava avoimesti sateenkaariyhteistyöverkostostaan ja kohdeltava kansalaisjärjestöjä tasapuolisesti, Antero Laukkanen vaatii

19.5.2020 klo 12:27 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen vaatii selvitystä hallituksen sisälle perustetusta sateenkaariyhteistyöverkostosta ja kansalaisjärjestöille yhdenvertaista kohtelua.

Laukkanen pyytää kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta selvitystä sen sisällä toimivan, mutta epäviralliseksi kuvatun sateenkaariyhteistyöverkoston asemasta ja oikeutuksesta.

Laukkanen ja kysymyksen muut allekirjoittajat kummastelevat sitä, ettei valtioneuvoston, samoin kuin ei myöskään ministeriöiden julkisilta sivustoilta, löydy tietoa siitä, milloin, kenen toimesta ja päätöksellä sateenkaariyhteistyöverkosto on perustettu ja rahoitettu.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän viime viikkoiseen tiedusteluun asiasta ei ole STM:stä vastattu.

Laukkanen muistuttaa, että julkisuuslain perusteella valtioneuvoston toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää.

– Moni kansalainen varmasti miettii, miten tämä toiminta rahoitetaan, käyttävätkö virkamiehet tähän virallista työaikaa ja julkisia varoja.

– Moni kansalainen varmasti miettii, miten tämä toiminta rahoitetaan, käyttävätkö virkamiehet tähän virallista työaikaa ja julkisia varoja. Lisäksi herää kysymys, onko myös muiden kansalaisjärjestöjen, kuten potilasjärjestöjen tai vammaisjärjestöjen mahdollista olla mukana valtioneuvostoon perustettavassa yhteistyöverkostossa, joka ajaa ministeriöiden sisällä omaa asiaansa, Laukkanen pohtii.

Hän peräänkuuluttaa hallitukselta toimenpiteitä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi suhteessa muihin vähemmistöihin, eturyhmiin, potilasryhmiin, jotta myös niiden oikeuksia ajamaan perustetaan valtioneuvoston sisäinen verkosto.

Oikeusministeriön tiedotteen (14.5.2020) mukaan valtioneuvostossa toimii epävirallinen sateenkaariyhteistyöverkosto, jossa on mukana eri ministeriöiden edustajia, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimistojen edustajat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Verkoston toimintaa koordinoivat oikeusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Tiedotteessa todetaan verkoston olevan epävirallinen, mutta sitä koordinoi oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä sitä johtaa kaksi korkeaa ministeriöiden virkamiestä.

Ylös