KD Nuoret moittivat hallituksen poikkeustilaviestintää: ”Hallituksen tiedotuksen oltava yksiselitteistä”

26.5.2020 klo 10:39 Politiikka Merja Eräpolku

KD Nuorten mielestä hallituksen viestintä poikkeusoloissa on jättänyt epäselväksi, milloin on kyse kiellosta ja milloin suosituksesta. Nuorisojärjestö korostaa, että hallituksen tiedotuksen oltava yksiselitteistä.

– Elämme poikkeusaikaa, jonka kuluessa tarvitsemme hallituksen tasolta selkeää tiedotusta ja viestintää. Tänä keväänä elämäämme ovat ohjanneet erilaiset rajoitteet, osan niistä ollessa ainoastaan suosituksia. Esimerkiksi vanhusten ei ole ollut pakollista pysyä kotonaan ja Suomesta on ollut edelleen mahdollista matkustaa maan rajojen ulkopuolelle, vaikka hallitus on viestinnällään antanut ymmärtää toisin. KD Nuoret katsoo, että hallituksen viestintä on jättänyt epäselväksi, milloin on kyse kiellosta ja milloin suosituksesta.

KD Nuorten varapuheenjohtaja Ami Rajala

– Osa kansasta on ollut siinä käsityksessä, että heidän perusoikeuksiaan on rajoitettu laeilla, vaikka todellisuudessa on ollut kyse suositusmuotoisista ohjeistuksista, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Ami Rajala toteaa.

KD Nuoret vaatii hallitukselta tästä eteenpäin selkeää viestintää, jolloin suosituksista puhutaan suosituksina ja lain nojalla velvoittavista rajoitteista puhutaan kieltoina.

– Kansalaisen on poikkeusoloissa, erityisesti niiden jatkuessa pidempään, saatava tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan selkeästi, eikä tiedotuksessa saa käyttää harhaanjohtavia ilmaisumuotoja, Rajala muistuttaa.

KD Nuoret korostaa kannanotossaan, että tarve voida luottaa päättäjiin korostuu poikkeusoloissa.

– Kansan usko hallitusta kohtaan voi alkaa horjua, mikäli tiedotustapoja ei korjata. Oikeusvaltion tarkoitus jää täyttymättä, jos hallituksen viestintä johtaa ihmisiä harhaan perustavanlaatuisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta.

KD Nuoret haluaa kuitenkin muistuttaa, että vaikka perustuslain takaamat perusoikeudet ovat voimassa myös poikkeusaikoina, on kansalaisten syytä noudattaa pakottavien rajoitteiden ohessa myös hallituksen suosituksia, jotta koronavirustilanne saadaan mahdollisimman nopeasti kuriin.

Ylös