Ilmastokirjeessä vedotaan: ”Nostakaa KD:ssa ilmastonmuutoksen torjuminen prioriteetiksi, vaikka se vaatiikin jostain muusta luopumista”

1.6.2020 klo 11:35 Elämäntapa Merja Eräpolku

– On selvää, että sä haluat tosissasi edistää sitä, että Suomi ja maailma olisi parempi paikka. Siksi mä uskallan pyytää, että nostakaa kristillisdemokraateissa ilmastonmuutoksen torjuminen prioriteetiksi, vaikka se vaatiikin jostain muusta luopumista, kirjoittaa Katri Malmi vetoomuksessaan Sari Essayah’lle.

Kirje on osa Luonto-Liiton nuorten ilmastoryhmän alulle panemassa 200 ilmastokirjettä eduskuntaan -kampanjassa nuoret kirjoittivat kirjeen valitsemalleen kansanedustajalle toukokuun aikana. Yksi kirjoittajista on Allianssin hallituksen jäsen Katri Malmi, joka lähetti kirjeen KD:n puheenjohtajalle, kansanedustaja Sari Essayahille.

Malmi toteaa pyytävänsä samaa jokaiselta kansanedustajalta, mutta erityisesti niiltä, jotka tuo voimakkaasti esiin sen, että he on kristittyjä.
– Mä toivoisin, että voisin nähdä teidät etulinjassa taistelemassa ympäristön puolesta ja olla siitä ylpeä.

Vastauksessaan Kari Malmille Sari Essayah toteaa, että yksi kristillisdemokratian peruspilareista on viljelyn ja varjelun periaate.
– Ylikulutuksesta on siirryttävä maapallon kantokyvyn huomioon ottavaan talouteen ja elämäntapaan. Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi tarvitaan yhteisiä, globaaleja toimia. Tavoitteeseen pääsemiseksi on irrottauduttava fossiilisista polttoaineista sekä panostettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Euroopan on houkuteltava suuret kuormittajat ilmasto- ja ympäristötalkoisiin mukaan. Samaan aikaan siirtymä on toteutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, jotta kaikki pidetään muutoksessa mukana.

Lue kirjeet kokonaisuudessaan:

”Arvoisa Sari Essayah,

Muistan, kuinka alakoulun lopulla ympäristöongelmiin ja tahdoin tehdä jotain. Keräsin koulukaverin kanssa roskia koulun pihalta. Parin vuoden päästä sain mahdollisuuden tehdä vähän enemmän: liityin seurakunnan Changemaker-ryhmään, järjestin pullonkeräyksen ja seisoin kojulla keräämässä nimiä adressiin. Nyt nuorena aikuisena olen saanut uudenlaisia mahdollisuuksia. Kun mut valittiin syksyllä 2018 Allianssin hallitukseen, kaikkein tärkeimmältä siinä tuntui se, että ensimmäistä kertaa mulla oli todellinen mahdollisuus edistää asioita, jotka on hyviä ja oikeita. Se oli mulle tilaisuus elää kristittynä ja seurata Jeesusta – ei vain puheissa, vaan siinä, miten mä vaikutan maailmaan. Edelleen mä ajattelen, että luonnon puolustaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä, joita mun vastuulla nyt on.

Sussa on paljon sellaista, mitä mä arvostan. Sä teet työtäsi huolella ja on selvää, että sä haluat tosissasi edistää sitä, että Suomi ja maailma olisi parempi paikka. Siksi mä uskallan pyytää, että nostakaa kristillisdemokraateissa ilmastonmuutoksen torjuminen prioriteetiksi, vaikka se vaatiikin jostain muusta luopumista. Sulla ja sun kollegoilla on todellista valtaa vaikuttaa siihen, millaiseen maailmaan mun lapset ehkä aikanaan syntyy. Pyydän sitä jokaiselta kansanedustajalta, mutta kyllä mä aivan erityisesti pyydän sitä niiltä, jotka tuo voimakkaasti esiin sen, että he on kristittyjä. Mä toivoisin, että voisin nähdä teidät etulinjassa taistelemassa ympäristön puolesta ja olla siitä ylpeä.

Toivon sulle siunausta, rohkeutta ja iloa kaikkeen sun työhön! Mun yhteystiedot on kirjeen ohessa. Julkaisen tämän kirjeen omassa somessa – sopiiko, jos julkaisen myös sun vastauksen?”

Ystävällisesti,
Katri Malmi, 26 v.

Avoimessa vastauksessaan Katrille ja myös muille kirjeitten lähettäjille Sari Essayah kittää kirjeestä ja toteaa, että kirjeissäsi kiinnitetään huomiota koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta aivan olennaiseen kysymykseen: siihen, miten turvaamme tulevien sukupolvien oikeuden elämään, tulevaisuuteen, puhtaaseen ravintoon ja monimuotoiseen luontoon.

”Hyvä Katri Malmi

Kiitos puhuttelevasta kirjeestäsi ja kauniista sanoistasi.

Kiinnität kirjeessäsi huomiota koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta aivan olennaiseen kysymykseen – siihen, miten turvaamme tulevien sukupolvien oikeuden elämään, tulevaisuuteen, puhtaaseen ravintoon ja monimuotoiseen luontoon.

Kristittyinä vastuumme on suuri. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi ihmiselle ”viljelijän ja varjelijan” tehtävän eli pitämään huolta Hänen kallisarvoisesta työstään, koko luomakunnasta. Ihmisen on tarkoitettu hyödyntävän ympäristöä vain ja ainoastaan kestävällä tavalla. Viime vuosikymmenten kehitys ja luonnon kustannuksella eläminen ei ole oikein.

yös yksi kristillisdemokratian peruspilareista on viljelyn ja varjelun periaate. Ylikulutuksesta on siirryttävä maapallon kantokyvyn huomioon ottavaan talouteen ja elämäntapaan. Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi tarvitaan yhteisiä, globaaleja toimia. Tavoitteeseen pääsemiseksi on irrottauduttava fossiilisista polttoaineista sekä panostettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Euroopan on houkuteltava suuret kuormittajat ilmasto- ja ympäristötalkoisiin mukaan. Samaan aikaan siirtymä on toteutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, jotta kaikki pidetään muutoksessa mukana.

 Ilmasto- ja ympäristöongelmat ovat aikamme suurimpia ja kompleksisimpia haasteita. On hienoa, että Sinun kaltaisiasi nuoria on vaikuttamassa yhteisten asioiden ja tulevaisuutemme eteen. Uskon, että Sinun varallesi on varattu tärkeä suunnitelma – jatka siis samaan malliin!

Kesäisin terveisin ja siunausta elämääsi”

Sari Essayah

Ylös