Antero Laukkanen kritisoi lainsäädännön puutteita: ”Vaikutusarvioinnit loistivat poissaolollaan erityisesti äitiys- ja isyyslaissa”

2.6.2020 klo 12:25 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen vaatii parannuksia lainsäädäntövalmisteluun pikaisesti.

– Vaikutusarvioinnin puutteet ovat vakavia, hän sanoo.

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Antero Laukkanen pitää eduskunnan tarkastusvaliokunnan tänään julkaistua raporttia lainvalmistelun tasosta tärkeänä ja vaatii pikaisia parannuksia lainvalmisteluprosessiin.

Laukkanen on kiinnittänyt huomiota lainvalmistelun ilmeisiin, jopa vakaviin ongelmiin jo viime eduskuntakaudella.

– Toivon, että raportti herättää nyt laajalla rintamalla korjaamaan prosessia, lainvalmistelun heikosta nykytilasta huolestunut Laukkanen sanoo.

Äitiyslain käsittelyn aikana pidemmän tähtäimen poliittiset lainsäädäntötavoitteet jäivät hämäriksi, Laukkanen kritisoi.

Raportin mukaan vaikutusarviointien taso lainvalmistelussa on Suomessa vaatimaton. Asia on Laukkasen mielestä erityisen merkittävä, sillä säädösehdotusten vaikutusten arviointi liittyy paitsi lainsäädännön laatuun myös sääntelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden tavoitteisiin.

Monen lain osalta, joita lakivaliokunnassa käsiteltiin, tuli ilmi, että vaikutusten arvioinnit oli tehty kevyesti tai ne oli jätetty kokonaan tekemättä.

– Erityisesti äitiyslain kohdalla, joka oli yksi vaikeimpia asioita viime kaudella, kiinnitin tähän huomioita. Kyseessä oli hyvin merkittävä muutos siihen, saako lapsi tuntea isänsä ennen 18 vuoden ikää vai vasta sen jälkeen.

– Välttämättömät vaikutusten arvioinnit olivat kokonaan tekemättä, eikä lakia ei olisi pitänyt säätää ilman vaikutusarvioita.

Nyt tekeillä on samasta lainsäädännön piiristä uusi merkittävä lainsäädäntöhanke, jonka kautta yritetään korjata sekä äitiys- että isyyslain puutteita uudella vanhemmuuslailla, joka sekin on ennakkotietojen mukaan hyvin epämääräinen.

– Tarkoitushakuisena voi pitää sitä, että äitiyslain taustalla oli isompi tavoite uudesta vanhemmuuslaista, mutta sitä ei selkeästi haluttu ilmaista. Äitiyslain käsittelyn aikana pidemmän tähtäimen poliittiset lainsäädäntötavoitteet jäivät hämäriksi, Laukkanen kritisoi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisemassa raportissa todetaan muun muassa, että usein kun poliittinen päätös on ennalta tehty, lainsäädännön vaikutuksia ja vaihtoehtoja ei myöhemmin aidosti arvioida. Tämä on Laukkasen mukaan huolestuttavaa. Hän kannattaa raportin ehdottamia viittä kehityskohdetta vaikutusarviointien kehittämiseksi säädösvalmistelussa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvitti tutkimushankkeella säädösehdotusten vaikutusarviointien heikkoa nykytilaa ja kehittämistarpeita. Raportissa todetaan, että säädösvalmistelussa tulisi pyrkiä johdonmukaisuuteen siten, että sääntelyä koskevat päätökset tehdään objektiivisin ja puolueettomin perustein.

Ylös