”Hallituksen työllisyystoimia pitää yhä vain odottaa” – Sari Essayah muistuttaa, että työllisyysaste on saatava nousuun koronakriisin jälkeen

9.6.2020 klo 16:33 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa hallitusta, että velkaantuminen on käännettävä laskuun, työllisyysaste on saatava nousuun ja Suomen kytkeytyminen EU:n takausvastuisiin on estettävä.

Sari Essayah muistuttaa hallitusta sen omasta julkisen talouden selonteosta, jossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”.

– Mitään tällaisia toimia ei selonteossa kuitenkaan esitetä. Hallituksen toimet ovat enemmänkin olleet päinvastaisia ja velkarahan avulla lisätään julkisia ja pysyviä menoja.

Kestävän talouden kannalta työllisyys on Essayah  mukaan aivan keskeisessä asemassa.

– Valitettavasti hallituksen työllisyystoimia olemme edelleenkin vain saaneet odotella.

– On todella tärkeää, että Suomi ei kytkeydy mukaan kasvaviin EU-vastuisiin

Työllisyyttä ei hänen mukaansa pidä jättää tulevien hallitusten vastuulle vaan sitä pitää nostaa koronakriisin jälkeen jo tällä vaalikaudella parilla prosentilla ja edelleen 80 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Siihen ei riitä pelkät julkiset investoinnit ja palkkatuen lisääminen vaan tarvitaan toimia, joilla mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen yksityiselle sektorille.

– Erityisen tärkeä on parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä ja on uskallettava ottaa työelämän välineitä käyttöön ja edistettävä paikallista sopimista.

Velkaantumisaste on taitettava laskuun. Hallitus ottaa lisävelkaa 18,8 miljardia tänä vuonna.

– Velkaantumisaste on taitettava laskuun viimeistään noin 80 prosentin tasolla bkt:sta, Essayah sanoi.

Hän huomautti hallitusta myös Suomen valtiontakauksien ja -takuiden määrän kasvuun.

– On todella tärkeää, että Suomi ei kytkeydy mukaan kasvaviin EU-vastuisiin.

Ylös