”Poikkeustilanne ei voi tarkoittaa sitä, että on avoin piikki velkaantua holtittomasti” – Antero Laukkanen vaati hallitukselta vastuunottoa Suomen taloudesta

9.6.2020 klo 15:47 Eduskunta Samuli Rissanen

– Koronakriisin aiheuttama poikkeustilanne ei voi tarkoittaa sitä, että hallituksella on avoin piikki velkaantua holtittomasti ilman suunnitelmaa talouden tasapainottamisesta, kansanedustaja Antero Laukkanen arvioi julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2021-2024.

Kansanedustaja Antero Laukkanen patistaa Marinin hallitusta kantamaan vastuuta Suomen taloudesta.

Laukkanen kritisoi selontekoa siitä, että vaikka siinä peräänkuluutetaan julkisen talouden tulopohjan vahvistamista ja rakenneuudistuksia, mitään konkreettisia toimia ei selonteossa kuitenkaan esitetä.

Hän muistutti kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa, että koronakriisin aiheuttama poikkeustilanne ei voi tarkoittaa sitä, että hallituksella on avoin piikki velkaantua holtittomasti ilman suunnitelmaa talouden tasapainottamisesta.

– Julkinen talous ei korjaannu lykkäämällä päätöksiä toistuvasti eteenpäin

– Julkinen talous ei korjaannu lykkäämällä päätöksiä toistuvasti eteenpäin, Laukkanen sanoi.

Hän muistutti, että hallituksen toimet ovat enemmänkin olleet päinvastaisia ja velkarahan avulla julkisia menoja ollaan lisäämässä myös sellaisiin kohteisiin, jotka eivät liity koronakriisin hoitamiseen.

– Kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet tulisi kuopata, kuten sukupuolineutraali sosiaaliturvatunnushanke, joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen satojen miljoonien lisäkustannukset, Laukkanen vetosi.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että vanhustenhoidon tason parantamisesta pidetään kiinni kriisistä huolimatta. Kustannuksia ei saa kuitenkaan jättää kuntien harteille. Kunnille pitää täysimääräisesti korvata lakimuutoksen aiheuttamat lisäkustannukset.

KD pitää kiinni myös lasten ja nuorten aseman parantamisesta, jotta koronakriisin vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

– Perhepalveluihin ja koulutukseen tarvitaan lisäpanostuksia, mutta ne pitää kohdentaa niin, että hyöty on mahdollisimman suuri, Laukkanen muistutti.

Hän korosti myös toimivan sote- ja sotu-uudistuksen tarpeellisuutta julkisen talouden kannalta. Hallituksen kaavailema malli sote-uudistukselle lukuisine maakuntineen ja lisähallintoineen ei sen sijaan tuo säästöjä.

Sotu-uudistuksen pohjaksi kristillisdemokraatit tarjoavat omaa kannustavaa perusturvamallia.

– Sotu-uudistusta pitää välittömästi edistää ja sen pohjaksi tulee ottaa tavoite siitä, että sosiaaliturva kannustaa työntekoon kaikissa tilanteissa, Laukkanen kertoi.

Ylös