Mobiilisovellus tehostamaan koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua

23.6.2020 klo 09:44 Eduskunta KD Lehti

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tartuntatautilakiin ehdotettuja tilapäisiä muutoksia, jotka mahdollistavat tietojärjestelmän kehittämisen koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi.

Tietojärjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä ja sen tavoitteena on tukea koronaepidemian hallintaa. Tietojen käyttö ja siirto mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän välillä edellyttää käyttäjän suostumusta.

Suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa poistamalla sovelluksen käytöstä.

Valiokunta pitää yksityisyyden suojan kannalta asianmukaisena ehdotettua mallia, joka perustuu sovelluksen käytön vapaaehtoisuuteen, käyttäjän suostumukseen ja vain koronaviruksen ehkäisemiseen rajattuun käyttötarkoitukseen.

– Riittävät ja tehokkaat tietoturvatoimenpiteet ovat välttämättömiä tietojen käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi.

Valiokunta korostaa myös sovelluksen ja taustajärjestelmän tietoturvallisuuden merkitystä.

– Riittävät ja tehokkaat tietoturvatoimenpiteet ovat välttämättömiä tietojen käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi. Sovelluksen on lisäksi oltava riittävän kattavasti väestön käytössä, jotta siitä on väestötasolla hyötyä.

Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman, jossa eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän kehittämistä ja toimivuutta erittäin tiiviisti, erityisesti yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisen kannalta ja ylläpitää valmiuden tarvittaessa nopeisiin sääntelyn tai järjestelmätason muutoksiin.

Valtioneuvoston tulee antaa asiasta selvitys eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2021.

Ylös