Sateenkaariverkosto vaikuttaa hallituksen sisällä sen ajamiin lakihankkeisiin ja niiden valmisteluun – Mihin tämä perustuu, KD:n kansanedustajat kysyvät

29.6.2020 klo 10:23 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustajat peräänkuuluttavat hallituksen päätöksenteolta ja lainvalmistelulta avoimuutta. He jättävät tänään aiheesta kirjallisen kysymyksen liittyen valtioneuvoston epävirallisen santeenkaariyhteistyöverkoston toiminnan avoimuuteen.

Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Antero Laukkanen.

Sateenkaariverkoston asemasta ja oikeutuksesta toimia valtioneuvoston vaikuttajaelimenä sekä käyttää julkisia resursseja KD:n edustajat tekivät kirjallisen kysymyksen jo aiemminkin.

– Emme saaneet riittäviä vastauksia verkoston toiminnan avoimuuteen ja luonteeseen liittyen emmekä tietoja erilaisten etujärjestöjen yhdenvertaisesta asemasta. Ministerin vastaus keskittyi verkoston käsittelemään substanssiin ja tavoitteisiin, Laukkanen toteaa.

Hän muistuttaa, että julkisuusperiaate merkitsee oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta, hyvään hallintoon kuuluu hallinnon avoimuus.

– Haluamme tietää, mihin päätökseen perustuen valtioneuvostossa toimii epävirallinen verkosto, joka näyttää vaikuttavan suoraan hallituksen ajamiin lakihankkeisiin ja niiden valmisteluun.

Nyt jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä KD:n kansanedustajat vaativat edelleen tämän verkoston toiminnan läpinäkyvyyttä.

– Haluamme tietää, mihin päätökseen perustuen valtioneuvostossa toimii epävirallinen verkosto, joka näyttää vaikuttavan suoraan hallituksen ajamiin lakihankkeisiin ja niiden valmisteluun. Kuitenkaan verkoston kokoonpanosta ja toiminnasta ei ole tietoa esimerkiksi valtioneuvoston sivuilla.

– Julkisuusperiaatetta noudattaen tulisi tämänkin verkoston kohdalla julkaista tiedot mukana olevista tahoista ja henkilöistä sekä heidän pätevyyksistään sekä tiedot siitä, toimiiko mukana esimerkiksi järjestöjen lakimiehiä, Laukkanen painottaa.

Yleisesti tapana on ollut, että hallitus pyytää hallituksen esitysluonnosten valmistuttua lausuntoja muun muassa alan järjestöiltä, mutta nyt Laukkasen mielestä jää epäselväksi näiden järjestöjen lainsäädäntrooli ja vaikutus lainvalmistelutyöhön jo ennen lausuntopyyntöä.

Vastaavasti neuvottelukunnat ja muunlaiset valtioneuvoston kanssa yhteistyötä tekevät parlamentaariset työryhmät ovat usein virallisesti nimettyjä, ja niiden tehtävä on julkisesti määritelty toisin kuin tämän verkoston kohdalla.

KD:n kansanedustajien uudessa kirjallisessa kysymyksessä kysytään seuraavia asioita: Onko sateenkaariyhteistyöverkoston perustamisessa noudatettu julkisuusperiaatetta? Miksi verkoston toiminnasta on vähän tietoa saatavilla? Toteutuuko verkoston toiminnassa hallitusohjelmaan kirjatun avoimuusrekisterin tavoitteet? Miten toimintaan osallistuvien virkamiesten työpanos on budjetoitu? Ovatko erilaiset etujärjestöt yhdenvertaisessa asemassa, kun tarkastellaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa heitä koskeviin lakihankkeisiin?

– Toivon, että ministeri vastaisi suoraan ja kiertelemättä nyt esittämiimme kysymyksiin, Laukkanen sanoo.

Ylös