– Biokaasun käyttämistä polttoaineena suosittava, Etelä-Savon kristillisdemokraatit vaativat

29.8.2020 klo 16:45 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus on seurannut huolestuneena Marinin hallituksen suunnittelemia keinoja liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

– Tavoite on sinänsä oikea, mutta suunnitellut toimenpiteet kurittaisivat erityisesti ruuhka-Suomen ulkopuolella asuvia, vaikka ilmansaasteet ja kasvihuonepäästöt kasautuvat Etelä-Suomen kaupunkikeskuksiin, Etelä-Savon kristillisdemokraatit arvioivat kannanotossaan.

Heidän mielestään täyssähköautot tai sähköpyörät eivät ole toimiva ratkaisu ihmisten liikkumiseen Suomen kaltaisessa kylmän ilmaston ja pitkien etäisyyksien maassa.

– Ratkaisu voi sopia pääkaupunkiseudulle, mutta erityisesti haja-asutusalueilla tarvitaan monipuolisempia vaihtoehtoja.

– Tukea bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen muuntamiseksi biokaasulle ja jakeluverkon laajentumiseen tulee lisätä ja biokaasuautojen käyttövoimaveroa tulee alentaa.

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus pitää erityisen tärkeänä, että biokaasun tuotantoa ja käyttämistä liikennepolttoaineena kannustetaan, koska se soveltuu Suomen olosuhteisiin. Myös vanhemmat autot voidaan muuntaa biokaasukäyttöisiksi kohtuullisin kustannuksin.

– Näin tuettaisiin kotimaista energiatuotantoa ja energiaomavaraisuutta, vähennettäisiin biojätteistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä luotaisiin uusia työpaikkoja.

– Tukea bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen muuntamiseksi biokaasulle ja jakeluverkon laajentumiseen tulee lisätä ja biokaasuautojen käyttövoimaveroa tulee alentaa.

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus kokoontui Juvalla perjantai-iltana 28.8.

Ylös