Eduskunta käsittelee syksyn ensimmäisessä täysistunnossaan esitystä epidemiakorvauksesta – Toimeentulotuen varassa eläville syksyn ajan 75 euroa lisää kuukaudessa

1.9.2020 klo 11:16 Politiikka Samuli Rissanen

Hallitus antaa tänään istuntokautensa aloittavalle eduskunnalle muun muassa lakiesitykset väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta.

Eduskunnan istuntokausi alkaa tänään, kun edustajat palaavat kesätauoltaan ensimmäiseen täysistuntoonsa.

Käsiteltäväkseen eduskunta saa ensimmäiseksi lakiesityksen väliaikaisesta epidemiakorvauksesta.

Lailla tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.

Tuen määrä olisi 75 euroa henkilöä kohti kuukaudessa. Tuki olisi veroton.

Tukeen olisi oikeus henkilöllä tai perheellä, joka on saanut perustoimeentulotukea maaliskuun ja heinäkuun välisenä aikana ja lisäksi saa perustoimeentulotukea maksukuukautta edeltävänä kuukautena.

Tuen maksaminen siis perustuisi rajoitustoimien aikaiseen tilanteeseen ja sitä maksettaisiin syksyn aikana (1.8 – 31.12) henkilöille, jotka edelleen ovat perustoimeentulotuen piirissä.

Tuen määrä olisi 75 euroa henkilöä kohti kuukaudessa. Tuki olisi veroton.

Tuki olisi kulukorvaustyyppinen ja käyttäytyisi kuin toimeentulotuki suhteessa muihin etuuksiin eikä sitä otettaisi tulona huomioon etuuden saajan muita etuuksia tai toimeentulotukea määrättäessä.

Tukea ei kuitenkaan ole ajateltu kohdennettavaksi mihinkään tiettyihin yksittäisiin menoihin. Tuen toimeenpanosta vastaisi Kansaneläkelaitos. Sitä ei tarvitsisi erikseen hakea, vaan Kansaneläkelaitos tutkisi tuen saamisen edellytykset, myöntäisi ja tekisi päätöksen etuudesta hallussaan olevien tietojen perusteella.

Vain 50 edustajaa nähdään ensimmäisessä täysistunnossa

Salissa nähdään syyskauden ensimmäisessä istunnossa harvalukuinen joukko edustajia: Keväällä ja kesällä kansanedustajien määrää istuntosalissa rajoitettiin eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä viiteenkymmeneen.

Eduskuntaryhmien kesken on kuitenkin selvitetty, onko olemassa mahdollisuutta, että kansanedustajien määrää salissa lisätään täysistuntojen aikana.

Eduskunnan työskentely järjestetään syysistuntokaudella muutoinkin hyvin pitkälle samaan tapaan kuin keväälläkin eli  koronarajoitustoimet pysyvät voimassa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen totesi istuntokauden alla, että eduskunta ei voi kuitenkaan enää kasvattaa keväällä paisunutta lainsäädäntövelkaa.

Eduskunta keskittyi koko kevään vain koronaepidemian aiheuttamaan päätöksentekoon. Hallitukselta on jäänyt muun muassa noin 50 esitystä antamatta ja kymmenkunta kansalaisaloitetta odottaa käsittelyä.

Ylös