– Elvytyskieltopäätökset tehtävä ohjeita noudattaen myös korona-aikana, Sari Tanus patistaa hallitusta puuttumaan epäkohtiin

3.9.2020 klo 18:14 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus patistaa hallitusta puuttumaan elvytyskieltoa koskevien päätösten teossa tehtyihin virheisiin ja varmistamaan, että potilaan oikeudet toteutuvat myös korona-aikana.

– Edes koronaepidemian ei ole peruste poiketa hoitosuunnitelmaan liittyvistä perustavanlaatuisista hyvistä käytänteistä, eikä se voi olla syy potilaan ja omaisten oikeuksien laiminlyönnille. Tietoon tulleet tapaukset poikkeavat räikeästi Valviran antamista ohjeista ja hyvistä käytänteistä, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

Korona-aikana on noussut esiin niin julkisuuden kautta kuin henkilökohtaisten viestien kautta tietoja siitä, että Valviran ohjeita elvyttämättäjättämispäätöksen tekemisestä ei ole noudatettu.

Tietoon tulleet tapaukset poikkeavat räikeästi Valviran antamista ohjeista ja hyvistä käytänteistä

Iltalehti uutisoi (1.9.2020) tapauksesta, jossa iäkkään potilaan omaisilla eikä potilaalla itsellään ollut ollut tietoa lääkärin tekemästä DNR-päätöksestä.

Keväällä eri puolella Suomea oli koronaepidemian vuoksi ryhdytty käymään läpi hoivakodeissa ja muissa palveluyksiköissä asuvien ikäihmisten hoitosuunnitelmia ja hoidon rajauksia.

Osassa kuntia selvitystyö koski myös kotihoitoa ja vammaispalveluyksiköitä.

Pelkästään Uudenmaan alueella puhelimitse on käyty läpi useiden satojen potilaiden hoitosuunnitelmat.

– On käynyt ilmi, että monet elvytyskieltoon suostuneet, DNR-merkinnän potilasasiakirjoihinsa saaneet vanhukset eivät ole ymmärtäneet, mistä todellisuudessa on kyse, todetaan kirjallisessa kysymyksessä, johon ovat yhtyneet Tanuksen ohella myös muut KD:n kansanedustajat.

Tanuksen mukaan viestit ovat huolestuttavia.

Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Tanus tiedustelee miten hallitus varmistaa, että Valviran ohjeita potilaan oikeuksien toteutumisesta ja hyviä, myös eettisesti kestäviä käytänteitä noudatetaan elvytyskieltoa koskevien päätösten teossa niin koronaepidemian aikana kuin muulloinkin.

Elvyttämättäjättämispäätös eli DNR-päätös perustuu hoitavan lääkärin tekemään potilaan tilanteen yksilölliseen lääketieteelliseen arviointiin elvytystilanteen varalta.

Tilanteessa arvioidaan ensisijaisesti sitä, onko elvytyksestä potilaalle enemmän haittaa vai hyötyä. Hoitavan lääkärin on DNR-päätöstä tehdessään keskusteltava potilaan kanssa tai jos hän ei pysty päättämään hoidostaan itse läheisten kanssa.

Valviran ohjeiden mukaan hoitavan lääkärin tulee pääsääntöisesti keskustella merkittävistä hoitopäätöksistä, kuten DNR-päätöksestä, henkilökohtaisesti kasvotusten potilaan tai omaisten kanssa.

Ylös