– Peruspalvelut, rahoitus ja yksityisten toimintamahdollisuudet laitettava sote-esityksessä kuntoon, lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus vaatii

25.9.2020 klo 16:27 Politiikka Samuli Rissanen

Tanus korostaa, että sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on voimakkaasti panostettava helposti saavutettaviin peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, jotka ovat keskeisiä tekijöitä hyvinvoinnin parantamisessa, terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa ja myös kustannusten kasvun hillinnässä.

Kristillisdemokraattien lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta välttämättömänä, mutta hallituksen lausunnoille lähettämää esitystä monin tavoin ongelmallisena.

Suurimmat ongelmat liittyvät hänen mielestään maakuntamallin toteuttamiseen, rahoitukseen ja yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien asemaan.

– Julkisomisteisen yhtiömuotoisen toiminnan turvaavia kirjauksia tarvitaan, hän sanoo.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on rakentunut vahvasti siihen, että yksityinen puoli täydentää julkista puolta, sillä julkinen puoli ei pysty yksinään vastaamaan palvelujen tarpeeseen.

Hallituksen ehdottama malli uhkaa rapauttaa tämän, Tanus arvioi.

Vaatimukset ostopalvelujen hankinnasta, omasta palvelutuotannosta joka tilanteessa sekä yksityisistä palveluntuottajista johtavat pienten palveluntuottajien karsiutumiseen palvelumarkkinoilta.

Tätä ei Tanuksen mukaan saa antaa tapahtua.

– Vaikka julkisen sektorin tulee olla päävastuussa palveluiden järjestämisessä, pitää yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjontaa ja osaamista pystyä hyödyntämään esitettyä merkittävästi enemmän.

– Sote-alueilla on oltava laaja vapaus ilman keskittämispakkoa päättää siitä, miten palvelut tuotetaan: omana tuotantona, ostetaanko osa yksityiseltä tuottajalta vai annetaanko asiakkaalle palveluseteli palvelun ostamiseen. Valinnanvapautta ja asiakassetelijärjestelmää on tärkeää hallitusti laajentaa.

– Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa pienten yritysten karsiutumiseen vaan kilpailutus on tehtävä riittävän pieninä kokonaisuuksina.

Tanus painottaa, että sote-alan työntekijöiden toimintamahdollisuuksia ei tule esitetyllä tavalla rajoittaa kilpailu- tai sivutoimikiellolla.

Esitetyt kilpailu- ja sivutoimikielto ovat ongelmallisia myös perustuslaissa turvatun elinkeinovapauden osalta. Tämä rajaisi ja vähentäisi myös palvelutarjontaa.

– Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa pienten yritysten karsiutumiseen vaan kilpailutus on tehtävä riittävän pieninä kokonaisuuksina.

Kansalaisten oikeus palveluihin ja valinnanvapauteen on Tanuksen mielestä laajalti turvattava. Kokonaan julkisomisteinen, yhtiömuotoinen toiminta ja myös maakuntarajat ylittävä toiminta on sallittava.

– Erittäin tärkeää on huolehtia myös yliopistosairaalan asemasta ja rahoituksesta niin koulutuksen kuin tutkimuksenkin osalta, hän sanoo.

Tanus kannattaa rahoituksen osoittamista sote-alueille suoraan valtion talousarviosta.

– Nyt esitetty malli rankaisee kuitenkin sote-palvelunsa tähän saakka tehokkaasti hoitaneita kuntia ja näin asia ei voi olla. Se ei myöskään huomioi tuotantokustannusten eroja eri puolilla Suomea, hän arvostelee.

Ylös