Peter Östman toivoo, että sote-palveluja voitaisiin järjestää myös maakuntarajoista riippumatta esimerkiksi kielellisistä syistä

25.9.2020 klo 12:12 Politiikka Samuli Rissanen

– Sote-palveluissa on oltava mahdollisuus joustavuuteen aluerajojen yli, kristillisdemokraattien Peter Östman sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustajan Peter Östmanin mielestä sote-palveluissa on oltava mahdollisuus joustavuuteen, niin että palveluja voidaan järjestää tarvittaessa myös sote-maakuntien rajojen yli.

Sote-alueilla on hänen mukaansa oltava mahdollisuus järjestää sopimuksilla myös maakuntarajat ylittävää palvelua, jotta voidaan turvata hoidon laatu ja saatavuus omalla äidinkielellä. Näitä vaaditaan myös kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän tänään jättämässä sote-lausunnossa.

– Laissa on säädettävä mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut eri sote-alueella kuin omassa maakunnassa esimerkiksi kielellisistä tai maantieteellisistä syistä

– Laissa on säädettävä mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut eri sote-alueella kuin omassa maakunnassa esimerkiksi kielellisistä tai maantieteellisistä syistä, tai jos siellä jo on toimiva yhteistyö maakuntarajojen yli, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla asuva Östman muistuttaa.

KD pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta välttämättömänä, mutta hallituksen lausunnoille lähettämässä esityksessä on monia ongelmia, joista suurimmat liittyvät maakuntamallin toteuttamiseen, rahoitukseen, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien asemaan.

Östmanin mielestä uudistus pitäisi valmistella sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkoituksenmukaisuuden pohjalta, eikä tiukasti nykyisten maakuntarajojen mukaan. Suuri osa ehdotetuista sote-maakunnista on hänenkin mukaansa liian pieniä vastaamaan tehokkaasti ikääntyvän ja harvenevan väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Hallituksen esityksessä yksityisten palvelujen tarjoajien, erityisesti pk-yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden, hyödyntäminen jää niin ikään Östmanin mukaan liian kapeaksi.

– Vaikka julkisen sektorin tulee olla päävastuussa palveluiden järjestämisessä, pitää yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjontaa ja osaamista pystyä hyödyntämään esitettyä merkittävästi enemmän. Hallituksen ehdottama malli uhkaa rapauttaa julkisen ja yksityisen sektorin hyvän yhteistoiminnan.

Östman on huolissaan erityisesti siitä, miten käy pienten sote-alan yritysten.

Vaatimukset ostopalvelujen hankinnasta, omasta palvelutuotannosta joka tilanteessa sekä yksityisistä palveluntuottajista johtavat pienten palveluntuottajien karsiutumiseen palvelumarkkinoilta.

– Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa pienten yritysten karsiutumiseen, siksi sääntelyä tulee muokata, hän sanoo.

KD kannattaa rahoituksen osoittamista sote-maakunnille suoraan valtion talousarviosta. Verotusoikeutta ei tule säätää sote-maakunnille, sillä se nostaa kokonaisverorasitusta tarpeettomasti ja lisää alueiden eriarvoisuutta verotuksen näkökulmasta.

– Rahoitusmallia on vielä uudistettava, ja tehtävä siitä selkeämmin tarveperusteista, Östman muistuttaa.

Ylös