”Sote-alueilla oltava laaja vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan” – Päivi Räsäsen mukaan yksityistä ja kolmatta sektoria on voitava hyödyntää enemmän

25.9.2020 klo 10:48 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mukaan hallituksen sote-esityksen suurimmat ongelmat liittyvät raskaaseen hallintoon, rahoituksen puutteisiin sekä yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien asemaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on tänään jättänyt oman lausuntonsa hallituksen sote-esitykseen liityen.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen arvioi, että hallituksen esityksessä yksityisten palvelujen tarjoajien, erityisesti pk-yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden, hyödyntäminen jää liian kapeaksi.

– Vaikka julkisen sektorin tulee olla päävastuussa palveluiden järjestämisessä, pitää yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjontaa ja osaamista pystyä hyödyntämään esitettyä merkittävästi enemmän, Räsänen vaatii.

Sote-alueilla on hänen mielestää oltava laaja vapaus ilman keskittämispakkoa päättää siitä, miten palvelut tuotetaan: omana tuotantona, ostetaanko osa yksityiseltä tuottajalta vai annetaanko asiakkaalle palveluseteli palvelun ostamiseen.

Yksityinen puoli täydentää julkista puolta, sillä julkinen puoli ei pysty yksinään vastaamaan palvelujen tarpeeseen

Myös asiakassetelijärjestelmää on kristillisdemokraattien mielestä tärkeää hallitusti laajentaa.

– Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on rakentunut vahvasti siihen, että yksityinen puoli täydentää julkista puolta, sillä julkinen puoli ei pysty yksinään vastaamaan palvelujen tarpeeseen, Räsänen kertoo KD:n linjauksista.

Hallituksen ehdottama malli puolestaan uhkaa rapauttaa tämän. Hallituksen vaatimukset ostopalvelujen hankinnasta, omasta palvelutuotannosta joka tilanteessa sekä yksityisistä palveluntuottajista johtavat pienten palveluntuottajien karsiutumiseen palvelumarkkinoilta.

– Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa pienten yritysten karsiutumiseen, siksi sääntelyä tulee muokata. Lainsäädännöllä toki tulee varmistaa, että yksityiset, palveluntarjoajat ovat luotettavia tahoja, mutta nyt esitetty johtaa valtaosan eli pienten sote-yritysten ulosliputukseen.

Räsäsen mukaan suuri osa ehdotetuista sote-maakunnista on liian pieniä vastaamaan tehokkaasti ikääntyvän ja harvenevan väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Siksi perustettavat sote-alueet tulee irrottaa nykyisestä maakuntarakenteesta. Esitettyjen sote-maakuntien vähentäminen tehostaisi palveluntuotantoa ja loisi riittävän suuria yksiköitä, joilla voidaan vastata palvelutarpeisiin.

Räsänen muistuttaa, että sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on keskeistä panostaa peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, jotka ovat keskeisiä tekijöitä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa sekä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamisessa. Näin voidaan vähentää tarvetta kalliisiin erikoispalveluihin ja turvataan palvelujen riittävyys myös jatkossa.

KD-ryhmä: Rahoitus kuntoon sotepalveluiden turvaamiseksi

KD eduskuntaryhmä kannattaa rahoituksen osoittamista sote-maakunnille suoraan valtion talousarviosta. Verotusoikeutta ei tule säätää sote-maakunnille, sillä se nostaa kokonaisverorasitusta tarpeettomasti ja lisää alueiden eriarvoisuutta verotuksen näkökulmasta.

– Esitetystä rahoitusratkaisusta voi seurata suuret erot rahoituksessa eri sote-alueiden välillä. Esitetty malli rankaisee sote-palvelunsa tähän saakka tehokkaasti hoitaneita kuntia.

– Se ei myöskään huomioi tuotantokustannusten eroja eri puolilla Suomea. Tämän vuoksi ehdotamme rahoitusmallia vielä uudistettavaksi ja rahoituksen säätämistä selkeämmin tarveperusteiseksi, kristillisdemokraattien kansanedustajat sanovat.

KD eduskuntaryhmä korostaa, että sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on keskeistä panostaa peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, jotka ovat keskeisiä tekijöitä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa sekä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamisessa.

Ylös