Kokoomukselta tuki aborttilain väljentämistä ajavalle kansalaisaloitteelle  – Liukuhihna-aborttien sijaan tukitoimia naisille, Päivi Räsänen sanoo

28.9.2020 klo 14:23 Politiikka Merja Eräpolku

OmaTahto2020-kansalaisaloitteessa abortille ei enää vaadittaisi mitään perustetta. Aloitteella on jo lähes 36 000 allekirjoittajaa. Kokoomus ilmoitti perjantaina tukevansa aloitetta aborttilainsäädännön väjentämiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi kansallisena vauvanpäivänä 25.9. Twitterissä, että Kokoomuksen tasa-arvo-ohjelmassa esitetään naisten itsemääräämisoikeuden vahvistamista muuttamalla aborttilainsäädäntöä yleisen pohjoismaisen mallin mukaiseksi, eli lopettamalla muodollisen perusteen ja lähetteen vaatiminen.

OmaTahto2020-kansalaisaloitteessa abortille ei enää vaadittaisi mitään perustetta.

– Käytännössä abortin saa tälläkin hetkellä helposti. Lähes kaikki abortit tehdään sosiaalisin perustein. Lakimuutos veisi kuitenkin pohjan pois naisen elämäntilanteen ja sosiaalisten ongelmien selvittelyltä ja mahdollisten muiden vaihtoehtojen harkinnalta. Lääkäristä tulisi kumileimasin, nainen jäisi vaille apua elämäntilanteessaan ja lapsi menettäisi oikeuden elämään ilman harkintaa, toteaa KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen.

Aloitteen tavoitteena on vahvistaa naisten itsemääräämisoikeutta.
– Naisten oikeudet ovat tärkeitä, mutta niiden varjolla ei tule sulkea silmiä kaikkein puolustuskyvyttömimpien oikeudelta elämään. Abortissa ei ole kyse vain naisen oikeudesta omaan kehoonsa vaan myös oikeudesta kajota kuolettavasti lapsen kehoon, Räsänen muistuttaa.

Biologisesti ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöittymisestä. Hedelmöityksen jälkeen yksilön kehityksessä ei ole mitään ratkaisevaa käännekohtaa, jossa alkion tai sikiön voitaisiin katsoa saavuttaneen ihmisyyden. Jokainen hedelmöittynyt munasolu, tsygootti, on geneettisesti ainutkertainen ihmisyksilö. Siitä kehitys tapahtuu jatkuvana prosessina syntymään ja aina aikuisuuteen asti. Räsäsen mielestä on epä-älyllistä väittää, että ihmisyys alkaisi siinä vaiheessa, kun vauva työntyy synnytyskanavasta ulos.

Liukuhihna-aborttien sijaan tulisi kehittää tukitoimia naisille, jotka ovat tulleet raskaaksi vaikeassa elämäntilanteessa.

– Liukuhihna-aborttien sijaan tulisi kehittää tukitoimia naisille, jotka ovat tulleet raskaaksi vaikeassa elämäntilanteessa. Tehokkaimpia keinoja vähentää raskaudenkeskeytysten tarvetta ovat myönteinen perhepolitiikka, yksinhuoltajien aseman parantaminen ja terveydenhoidon kehittäminen niin, että abortille olisi myös vaihtoehtoja.

Räsänen toteaa, että abortista on tullut näennäisen helppo ratkaisu sosiaalisiin ongelmiin. Naisen ilmoittamiin todellisiin syihin, asunto-ongelmiin, taloudellisiin vaikeuksiin ja perheiden kriisitilanteisiin ei ole paneuduttu.

– On kestämätöntä, että hyvinvointiyhteiskunnassa vuosittain tehdään yli 9000 raskaudenkeskeytystä sosiaalisin perustein. Sosiaalisia ongelmia tulee ratkoa sosiaalipoliittisin keinoin, ei elämään kajoamalla.

Hedelmättömyyden lisääntyessä Suomessa on yhä enemmän lapsettomia pareja, jotka toivovat adoptiolasta. Aborttia perustellaan usein kauniilla ajatuksella, että jokaisella lapsella on oikeus syntyä toivottuna.

– Jos omilla vanhemmilla ei ole voimavaroja ottaa lasta vastaan, avoimia sylejä ja sydämiä löytyy jokaiselle syntyvälle lapselle. Jokainen vauva on arvokas ja toivottu, Räsänen muistuttaa.

 

Ylös